Javna debata Razvoj omladinskih politika u Užicu i Požegi

“Razvoj omladinske politike u Užicu i Požegi”, tema je javne debate održane u Užicu u organizaciji Udruženja “Narodni parlament” i Kancelarije za mlade grada Užica, uz učešće predstavnika lokalnih samouprava, Ministarstva turizma i omladine, udruženja, obrazovnih institucija sportskih klubova i mladih. Događaj je održan 12. oktobra 2023. godine.

Snežana Klašnja savetnik ministra za turizam i omladinu, naglašava da su ovakvi događaji veoma značajni. “Želimo da podržimo… Čitaj dalje

Sastanak partnerskih organizacija u Helsinkiju, Finska

Udruženje „Narodni parlament“ je pred sam kraj avgusta 2023. godine organizovalo sastanak partnerskih organizacija koje realizuju „Policing the policies“ međunarodni omladinski projekat. Sastanak je organizovan u Helsinkiju, Finska, tokom 31. avgusta i 1. septembra 2023. godine. Domaćin sastanka je bila finska partnerska organizacija Association of cultural heritage education Finska.

policing the policies project

Tokom sastanka bilo je reči o promociji Istraživanja položaja i potreba mladihČitaj dalje

Istraživanje položaja i potreba mladih i stanja lokalnih omladinskih politika u Užicu i Požegi okončano!

Udruženje „Narodni parlament“ je tokom maja 2023. godine organizovalo fokus grupe uz učešće ~20 mladih iz Užica i Požege. Rad u fokus grupama je sproveden na principu grupnog intervjua i zasnivao se na percepciji i iskustvima mladih u vezi njihovog položaja i potreba, grupisanih u deset oblasti od značaja za omladinske politike.
Fokus grupa je inače grupni intervju koji uključuje manji broj demografski sličnih učesnika koji imaju zajedničke osobine/iskustva. Fokus grupe… Čitaj dalje

Fokus grupe o omladinskoj politici održane u Užicu i Požegi

U okviru istraživanje o stanju omladinske politike i potrebama mladih iz Užica i Požege, Udruženje „Narodni parlament“ je organizovalo fokus grupe uz učešće mladih iz ovih gradova. Fokus grupa je inače grupni intervju koji uključuje manji broj demografski sličnih učesnika koji imaju zajedničke osobine/iskustva. Fokus grupe se koriste u istraživanju da bi se bolje razumele percepcije učesnika o zajedničkim iskustvima – u ovom slučaju percepecije o stanju omladinske… Čitaj dalje

WEBINAR Mentalno zdravlje aktivista i aktivistkinja za ljudska prava

U okviru programa osnaživanja aktivista i aktivistkinja koji staju u zaštitu ljudskih prava, tim Solidarno za prava svih organizuje webinar na temu „Mentalno zdravlje aktivista i aktivistkinja“. Webinar će se održati u utorak, 28. februara 2023. godine putem Zoom platforme, u periodu od 12 do 16 časova.

U uvodnom delu biće predstavljeni nalazi i zaključci istraživanja koje je PIN – Psychosocial Innovation Network sprovela fokusirajući se na mentalno zdravlje aktivista… Čitaj dalje

Konferencija “Solidarno za prava svih: Predstavljanje izveštaja o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji 2022”

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM, zajedno sa partnerima Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP) i Udruženjem Narodni parlament, ljubazno Vas poziva na konferenciju povodom predstavljanja trećeg Izveštaja o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji za 2022. godinu na događaj hibridnog formata 15. decembra 2022. u 12 časova u Saint Ten hotelu, ul. Svetog Save 10/ili online putem Zoom platforme. Konferencija se održava uz podršku Delegacije… Čitaj dalje