IPARD

Објавили смо наменски веб сајт ipardfond.rs како би на једном месту сажели информације о ИПАРД програму. Експерте за подршку подносиоцима захтева за ИПАРД субвенције можете контактирати преко ipardfond.rs сајта. Пружамо комерцијалну подршку приликом обезбеђивања донација из ИПАРД програма.

ИПАРД – механизам за претприступну помоћ Европске уније у области руралног развоја пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра ЕУ средстава намењених јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, као и развоја руралног туризма. ИПАРД у Србији тренутно функционише у оквиру следећих „мера“:

Tagged with:
Objavljeno u:
Objavljeno dana: