Latinica | Ćirilica [google-translator]

IPARD

Objavili smo namenski veb sajt ipardfond.rs kako bi na jednom mestu saželi informacije o IPARD programu. Eksperte za podršku podnosiocima zahteva za IPARD subvencije možete kontaktirati preko ipardfond.rs sajta. Pružamo komercijalnu podršku prilikom obezbeđivanja donacija iz IPARD programa.

IPARD – mehanizam za pretpristupnu pomoć Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja pruža investicionu podršku od 175 miliona evra EU sredstava namenjenih jačanju konkurentnosti sektora proizvodnje i prerade hrane, kao i razvoja ruralnog turizma. IPARD u Srbiji trenutno funkcioniše u okviru sledećih „mera“: