ИПАРД

Ново: Објавили смо наменски веб сајт ipardfond.rs како би на једном месту сажели информације о ИПАРД програму. Експерте за подршку подносиоцима захтева за ИПАРД субвенције можете контактирати преко ipardfond.rs сајта.

Пружамо подршку приликом обезбеђивања донација из ИПАРД програма.

ИПАРД – механизам за претприступну помоћ Европске уније у области руралног развоја пружa инвестициону подршку од 175 милиона евра ЕУ средстава намењених јачању конкурентности сектора производње и прераде хране, као и развоја руралног туризма.

ИПАРД у Србији тренутно функционише у оквиру следећих „мера“: