Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Удружење Народни парламент је 7. маја 2013. године покренуло иницијативу за оцену уставности и законитости више одредби Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

Иницијатива код Уставног суда је покренута због кршења уставних и људских права грађана до којег долази услед присилног брисања лица са евиденције незапослених коју води Национална служба за запошљавање (НСЗ). Наиме, тек након истека 6 месеци од дана брисања из евиденције, а у неким случајевима и након 9 месеци, грађани имају право да буду поново уписани у евиденцију незапослених. Овиме се врши својеврсно кажњавање грађана које НСЗ избрише са евиденције јер им се у поменутом периоду ускраћује право да буду информисани о слободним радним местима и могућностима за евентуално запослење па је на тај начин радна места овим лицима постају мање доступна, што је у директној супротности са Уставом и више ратификованих конвенција. Такође, брисањем са евиденције НСЗ грађани и чланови њихових породице не могу да стекну право на новчану социјалну помоћ у случајевима предвиђеним Законом о социјалној заштити. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености оспорен је и по још неколико других основа, укључујући и због нарушавања права на слободан избор рада.

Више информација о суштини и штетним последицама самог проблема може са наћи у Бази проблема.

Овде је доступна: Иницијатива за оцену уставности и законитости више одрадаба Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.