О НАМА

Резиме 20+ година деловања и неких од бројних резултата рада Удружења „Народни парламент“ на једном месту, у двојезичној публикацији „20 година“.

Мисија Удружења „Народни парламент“ је да инспирише и подржи политичке и друштвене промене које позитивно утичу на демократију, грађанско друштво и економију.

Народни парламент је једна од најстаријих непрофитних и невладиних организација у јужној Србији, основана 15. августа 1999. године, након 40 дана антирежимских грађанских протеста које су оснивачи организације иницирали и предводили средином 1999. године у Лесковцу. После ових протеста, Народни парламент је формално основан, а касније током новембра 1999. године, и регистрован као удружење. До демократских промена од 5. октобра 2000. године, организација је углавном деловала као локални грађански покрет, а вероватно и због прилично специфичног начина настанка већ на почетку постојања је окупила више од две стотине чланова, углавном грађана Лесковца и околних места.

Народни парламент реализује непрофитне пројекте, односно активности од општег интереса у области јавног заговарања у вези за заштитом људских и грађанских права, као и у областима омладинског акзивизма и политике, те заштите права потрошача. Активности које реализујемо за циљ имају: унапређење демократије, грађанског друштва и људских права; јачање владавине права и смањење корупције у друштву; примену принципа „добре управе“ и изградњу капацитета локалних самоуправа; повећање нивоа запошљивости, запошљавања и развој предузетништва (посебно омладинске популације); побољшање друштвеног положаја младих; развој и заштиту колективних интереса и права потрошача.

Ради остваривања горе наведених циљева организујемо семинаре, тренинге, конференције, презентације, трибине, јавне расправе, као и друге облике едукативних активности и јавних догађаја. Такође, спроводимо јавне кампање, различите активности јавног заговарања/заступања*, те објављујемо истраживања, књиге, приручнике, разна гласила и публикације. Израђујемо и дистрибуирамо мултимедијалне, медијске и садржаје информационо-комуникационих технологија, иницирамо и водимо правне поступке пред пред домаћим инстутицијама ради поштовања прокламованих принципа правне државе, уставности и законитости, пружамо бесплатну правну помоћ грађанима, реализујући и друге активности од јавног интереса, у складу са циљевима Народног парламента и законом.

Ми верујемо да све невладине и непрофитне организације морају предводити друштво у области грађанског активизма и промоције волонтеризма. Ми такође сматрамо да се све невладине и непрофитне организације требају бескомпромисно и константно залагати за остварење циљева од јавног значаја за које се декларативно залажу, без обзира да ли за тако нешто постоји „одобрен пројекат“ или не. Зато ми често делујемо ван оквира пројеката са екстерним финансирањем, и такве иницијативе чланови најчешће спроводе о сопственом утрошку времена и новца.

Почевши од оснивања половином 1999. године, утицали смо на национално и локално законодавство и друге државне политике; снажно смо подржали демократске промене од 5. октобра 2000. године; значајно смо помогли стварање темеља за промоцију родне равноправности и побољшање права жена у региону јужне Србије; олакшали смо грађанима Србије приступ Уставом и законима гарантованим грађанским и људским правима; пружили правну помоћ и подршку ка скоро 10 хиљада грађана Србије; обезбедили да хиљаде младих кроз неформално образовање стекне вештине за запослење, само-запослење, да стекну различите ИТ вештине и бројне друге; унапредили смо права милиона потрошача у Србији на системском нивоу утичући на политике више од 20 трговаца у Србији који су системски кршили ова права; позитивно утицали на пословну климу предводећи и активно учествујући у бројним иницијативама којима су укинуте бројне бирократске препреке за пословање правних субјеката (рецимо више пута смо допринели изради Сиве књиге НАЛЕДа).

Такође смо значајно допринели развоју организација цивилног друштва на југу Србије, те подржали оснивање и оснаживање независних регулаторних институција, и урадили много тога другог од општег, односно јавног интереса…

Одиграли смо, као као носилац активности Коалиције за слободу приступа информацијама кључну улогу у вези израде и доношења Закона о изменама и допунама закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја из 2009. године, као и у вези израде и усвајања Закона о тајности података и Закона о заштити података о личности. У сврху доношења прва два закона организовали смо током краја 2007. године две од само неколико икада организованих народних иницијатива у Србији, скупивши и Народној скупштини Републике Србије предавши више од 72 000 потписа грађана који су подржавали усвајање два наведена закона.

Зашто „Народни парламент“? Зато што је организација основана од стране народа и ради за интерес народа, односно грађана, и зато што је „парламент“ алтернативна (локалним и националном парламенту) платформа за изражавање грађана.

Како је Народни парламент организација која није основана од стране државе, ово суштински значи да организација нема редовне и планиране приходе из буџетских линија државног и/или локалних буџета. Због тога су наше активности углавном финансиране из добровољних донација различитих страних и домаћих донатора који подржавају непрофитне пројекте од јавног значаја које чланови организације сами осмисле и израде.

Наш рад подржавају/подржавале су компаније: „Google“, „Microsoft“, Женева глобал; органи јавне власти Србије: Министарство омладине и спорта, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Град Лесковац, као и бројни други донатори: Европска унија, Агенција за међународни развој Сједињених Држава (USAID), Савет Европе, Институт за одрживе заједнице, Фонд Браће Рокфелер, Вестминстерска фондација за демократију, Траг фондација за локалне иницијативе, Међународни центар „Улоф Палме“, Амбасада САД у Р. Србији, Амбасада Краљевине Холандије у Р. Србији, Амбасада Краљевине Норвешке у Р. Србији, Развојни програм Уједињених нација (УНДП), Балканска фондација за децу и омладину, Европска омладинска фондација, Фонд за отворено друштво, Европска задужбина за демократију…

*Јавно заговарање/заступање: напори усмерени ка вршењу утицаја на свест или став јавности којима се желе постићи промене у понашању корисне за заједницу или друштвену групу. Јавним заговарањем се такође може извршити притисак на доносиоце одлука (политичаре) како би они предузели одређене акције или изменили политике, тј. законе и слично.