Sporazum o saradnji između Fondacije Katalist i Udruženja Narodni Parlament

Fondacija Katalist je kao članica konzorcijuma Resurs centra obezbedila donaciju Narodnom parlamentu u vidu CiviCatalyst softvera za neprofitne organizacije. Cilj je da se poveća efikasnost i kapacitet osoblja, volontera i pristalica Udruženja Narodni parlament u obavljanju različitih aktivnosti. CiviCatalyst instanca je u potpunosti prilagođena potrebama udruženja.   CiviCatalyst platformu u regionu koriste brojne organizacije, kao

Tribina „Stanje aktivizma na jugu Srbije“

U petak 17.12.2021. godine održali smo tribinu u Leskovcu sa aktivistima i aktivistkinjama iz Južne Srbije. Razgovarali smo o pritiscima i drugim rizicima sa kojima se suočavaju aktivisti i organizacije, načinima na koje ti izazovi mogu da se prevaziđu, novim inicijativama. Cilj okupljanja bio je da pokrenemo otvorenu razmenu iskustava među aktivistima i aktivistkinjama kako

Otvorena vrata pravosuđa – tema rad na crno

Građani i građanke će u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine sa početkom od 16:00 časova biti u mogućnosti da čuju izlaganja i postave pitanja sagovornicima na temu: „Rad na crno“. Događaj će biti emitovan uživo na Facebook stranici Otvorenih vrata pravosuđa. Sagovornici su: dr Mirjana Martić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu; prof. dr Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo; Duško

Polugodišnji presek o napadima i pritiscima na branioce ljudskih prava

Mreža  „Solidarno  za  prava  svih“  predstavlja  Polugodišnji  presek  #  1.  U  dokumentu  su prezentovani podaci o napadima i pritiscima na organizacije, neformalne grupe  i  aktiviste  koji  se  zalažu  za  zaštitu  ljudskih  prava  koji  su  zabeleženi  na  Mapi incidenata,  kao  i  podaci  o  besplatnoj  pravnoj  pomoći  koja  je  pružena  aktivistima  i  građanima  u  slučajevima  kršenja  ljudskih 

Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama

Udruženje Narodni parlament realizovalo je projekat „Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama“ čiji su nosioci Timočki omladinski centar iz Zaječara u partnerstvu sa Slobodnim omladinskim centrom iz Vidina. Projekat se finansira kroz INTERREG-IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija. Cilj projekta je da se stvore uslovi za održivu saradnju u pograničnom regionu za povećanje učešća