Policing the policies Erasmus+ project started by the People’s Parliament

Municipal governments across Europe adopt youth policies and no matter how these are called or what form (action plans, strategies, etc.) these policies take, the basic idea is: improve the quality of life for local youth population (especially the disadvantaged ones) and possibly by this action supplement relevant national and where applicable EU-level youth policies

Sporazum o saradnji između Fondacije Katalist i Udruženja Narodni Parlament

Fondacija Katalist je kao članica konzorcijuma Resurs centra obezbedila donaciju Narodnom parlamentu u vidu CiviCatalyst softvera za neprofitne organizacije. Cilj je da se poveća efikasnost i kapacitet osoblja, volontera i pristalica Udruženja Narodni parlament u obavljanju različitih aktivnosti. CiviCatalyst instanca je u potpunosti prilagođena potrebama udruženja.   CiviCatalyst platformu u regionu koriste brojne organizacije, kao

Tribina „Stanje aktivizma na jugu Srbije“

U petak 17.12.2021. godine održali smo tribinu u Leskovcu sa aktivistima i aktivistkinjama iz Južne Srbije. Razgovarali smo o pritiscima i drugim rizicima sa kojima se suočavaju aktivisti i organizacije, načinima na koje ti izazovi mogu da se prevaziđu, novim inicijativama. Cilj okupljanja bio je da pokrenemo otvorenu razmenu iskustava među aktivistima i aktivistkinjama kako

Otvorena vrata pravosuđa – tema rad na crno

Građani i građanke će u četvrtak, 28. oktobra 2021. godine sa početkom od 16:00 časova biti u mogućnosti da čuju izlaganja i postave pitanja sagovornicima na temu: „Rad na crno“. Događaj će biti emitovan uživo na Facebook stranici Otvorenih vrata pravosuđa. Sagovornici su: dr Mirjana Martić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu; prof. dr Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo; Duško

Polugodišnji presek o napadima i pritiscima na branioce ljudskih prava

Mreža  „Solidarno  za  prava  svih“  predstavlja  Polugodišnji  presek  #  1.  U  dokumentu  su prezentovani podaci o napadima i pritiscima na organizacije, neformalne grupe  i  aktiviste  koji  se  zalažu  za  zaštitu  ljudskih  prava  koji  su  zabeleženi  na  Mapi incidenata,  kao  i  podaci  o  besplatnoj  pravnoj  pomoći  koja  je  pružena  aktivistima  i  građanima  u  slučajevima  kršenja  ljudskih