ПРОГРАМИ

Од оснивања Народног парламента половином 1999. године успешно смо организовали више од стотину локалних, националних и међународних непрофитних пројеката, реализованих у заиста разноврсним областима од јавног значаја. Непрофитни пројекти које данас имплементирамо, углавном организујумо у следећим програмским областима:

  • Јавно заговарање
  • Људска права
  • Омладински активизам
  • Заштита потрошача

Јавним заговарањем се бавимо буквално од првог дана оснивања организације, а све како би извршили позитиван, далекосежнији и дугорочан утицај у правцу унапређења политичких, социјалних, економских и других права свих грађана Републике Србије. Иницијативама јавног заговарања утичемо на доносиоце одлука на свим нивоима власти, промовишући позитивне промене у законским, подзаконским и другим политикама и праксама власти. Истовремено помажемо локалним властима и институцијама јавне управе на централном нивоу у изградњи сопствених капацитета, све са циљем побољшања ефикасности и правичности њиховог рада, те промоције принципа „добре управе“.

Људска права грађана Р. Србије су фокусу наше организације, такође буквално од првог дана функционисања организације. Ради унапређења стања људских права у држави, током година смо пружајући правну и друге врсте помоћи помогли хиљадама индивидуалних грађана да претходно им ускраћена људска права и достигну. На системском нивоу, утицали смо на унапређење прописа и праксе органа јавне власт на свим нивоима, а све са циљем постизања већег нивоа заштите људских права у Р. Србији.

Веома значајна „област нашег интересовања“ су младе особе од 15 до 30 година старости. Због тога смо и Програм „Омладина“ успоставили још далеке 2001. године, а како би помогли младима да воде креативан и економски безбедан живот, повећали активно учешће младих у локалном и регионалном животу, побољшали сарадњу између организација, институција и удружења које окупљају младе или раде са младима. Посебно смо активни у областима као што су развој и промоција омладинског предузетништва и уопште повећање запошљивости младих.

Заштитом потрошача бавимо се од средине 2009. године, иако се тек јуна месеца 2014. године и формално региструјемо као организација за заштиту права потрошача код Министарства трговине. Потрошачима помажемо тако што препознајемо и анализирамо случајеве системских кршења права потрошача од стране трговаца, те на основу овог рада покрећемо иницијативе за заштиту колективних права потрошача, а све како би унапредили положај потрошача и позитивно утицали на одговорност и правила пословања компанија које раде и приходују у Р. Србији.