Јавно заговарање

У оквиру овог програма Удружење „Народни парламент“ комуницира са доносицима одлука на локалном и националном нивоу (политичарима, вршиоцима јавних функција и сл.) и предлаже им и (н)заговара да спроведу позитивне промене у актуелним прописима или праксама органа јавне власти (државни органи, органи локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, итд); праксе које ми идентификујемо као супротне позитивним прописима.

Ово пре свега радимо да би оснажили позицију грађана у односу на „државу“, односно да би унапредили стање људских права, демократије и владавине права у Србији. Такође, нашим активностима у оквиру програма „јавно заговарање“ снажно утичемо и на побољшање услова за пословање, односно развој предузетништва. Активностима јавног заговарања које реализујемо у оквиру овог програма вршимо позитиван утицај и на реформу јавне управе и смањење бирократије, промоцију електронске управе, као и веће поштовање опште прихваћених принципа „добре управе“ од стране свих нивоа органа јавне власти.

У оквиру програма „јавно заговарање“ до сада смо идентификовали и анализирали (са правне стране) више од две стотине системских проблема са актуелним прописима и праксама органа јавне власти. На основу ових анализа успешно смо спровели више од стотину инцијатива јавног заговарања (само набрајање истих би било превише обимно за овај текст), тако утичући на бројне прописе (законе и подзаконске акте), стратешке документе (стратегије, акциони планови и сл), праксе органа јавне (али и судске) власти супротним позитивним прописима, те смо дали и велики допринос побољшању правног и системског оквира за пословање, односно развој предузетништва и бизниса уопште.

Неке од наших успешних иницијатива јавног заговарања можете наћи описане у публикацији „20 година“: http://www.parlament.org.rs/narodni-parlament-u-publikaciji-20-godina/