Људска права

Наше ангажовање на пољу људских права фокусирано је на пружање различитих врста подршке (укључујући и правну помоћ) браниоцима људских права, особама које појединачно или заједно са другима поступају/делују како би унапредили људска права и основне слободе. Такође, правну помоћ пружамо и грађанима у случајевима озбиљних кршења људских права.

Стандардно, на системском нивоу радимо оно што смо радили од настанка организације: делујемо превентивно и реактивно на системска кршења људских права и константно утичемо на унапређење прописа и пракси органа јавне власти на свим нивоима, а све са циљем постизања већег нивоа заштите људских права у Р. Србији.

Формулар за правну помоћ испод првенствено је намењен браниоцима људских права, особама и организацијама који се због својег ангажовања на пољу одбране људских права суочавају са притисцима и повредама сопствених права. Додатно, правну помоћ могу добити и грађани који нису браниоци људских права, и то у случајевима озбиљних кршења људских права, противних Конвенцији УН против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака.
НА ПРАВНЕ УПИТЕ КОЈИ СЕ НЕ ТИЧУ ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ ПРАВА НИСМО У МОГУЋНОСТИ ДА ОДГОВОРИМО!