Заштита потрошача

Удружење „Народни парламент“ је у периоду од 26. септембра 2016. године до краја јула 2019. године, водило „Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије“ које је пружало бесплатну правну помоћ потрошачима са пребивалиштем у региону јужне и источне Србије (окрузи: Пчињски, Јабланички, Топлички, Нишавски, Пиротски, Зајечарски, Борски, Браничевски и Подунавски).

Рад „Потрошачког саветовалишта“ је током 9-10 календарских месеци у оквиру календарске године делом финансирало и Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Од августа 2019. године наш рад у области потрошачких права Министарство трговине, туризма и телекомуникација Р. Србије активно опструира и онемогућава. О разлозима за ово, барем оним чисто формалне природе, можете прочитати више у овим чланцима: http://www.parlament.org.rs/heftalica-razlog-ukidanja-potrosackog-savetovalista-jugoistocne-srbije-od-strane-ministarstva-trgovine/ и http://www.parlament.org.rs/udruzenje-narodni-parlament-izbrisano-iz-evidencije-udruzenja-za-zastitu-potrosaca/.

Удружење „Народни парламент“ данас у много скромнијем обиму него током претходно наведеног периода функционисања „Потрошачког саветовалишта“, помаже потрошачима. Пре свега тиме што и даље и упркос свему радимо на идентификацији проблема који угрожавају колективне/групне интересе потрошача. На тај начин смо и даље у могућности да одједном утичемо на положај стотина, хиљада, па чак и милиона потрошача у Србији. Истина, не директно јер смо брисањем из евиденције удружења за заштиту потрошача изгубили формално право да иницирамо ове, по природи управне поступке. Фокус на колективна права потрошача и даље даје дугорочније и масовне ефекте, за разлику од процеса помагања индивидуалном потрошачу, који јесте неопходан део система унапређења права потрошача, али је свакако ефективно ограничен само на индивидуалног потрошача.

Удружење „Народни парламент“ је водеће удружење за заштиту потрошача у Србији, и кад су у питању и број покренутих (46), и број успешно окончаних (20+) иницијатива за заштиту колективног интереса потрошача, као и кад је у питању бројност корисника ових иницијатива, односно (милиона) потрошача који су остварили директне користи.