Ljudska prava

Удружење „Народни парламент“ комуницира са доносиоцима одлука на националном и локалном нивоу у Републици Србији и предлаже и заговара* за спровођење позитивних промена у актуелним прописима или праксама органа јавне власти. Радимо и на јачању поверења грађана у рад правосудних институција у Републици Србији, односно на реформи правосуђа у делу подизања одговорности и интегритета правосудних институција.

Такво деловање проистиче пре свега из наше жеље али и реалне друштвене потребе да се оснаже грађани у односима са државом и правосуђем. Односно да се и на тај начин унапреди стање људских права, демократије и владавине права у Р. Србији.

До данашњег дана смо идентификовали и са правне стране анализирали више од две стотине системских проблема са разним прописима и праксама органа јавне власти. Огромну већину управо у области људских права. На основу ових правних анализа успешно смо спровели више од стотину иницијатива јавног заговарања. Тако смо позитивно утицали на бројне прописе (законе и подзаконске акте), стратешке документе (стратегије, акциони планови и сл.), праксе органа јавне (али и судске) власти супротне позитивним прописима.

Дакле, на системском нивоу радимо оно што смо радили од настанка организације 1999. године: делујемо превентивно и реактивно на кршења људских права, те делујемо зарад унапређења прописа и пракси органа јавне власти на свим нивоима. Све са циљем постизања већег нивоа заштите људских права у Р. Србији.

Такође, нашим активностима утичемо и на побољшање услова за пословање, односно развој предузетништва, те вршимо и позитиван утицај и на реформу јавне управе и смањење бирократије, промоцију електронске управе, као и веће поштовање опште прихваћених принципа „добре управе“ од стране свих нивоа органа јавне власти. Током година смо дали и значајан допринос побољшању правног и системског оквира за пословање, односно развој предузетништва и бизниса уопште.

На крају али ништа мање важно, наше ангажовање у области људских права укључује и пружање правне помоћи браниоцима људских права.  Особама које самостално или у оквиру организација поступају/делују како би унапредили људска права и основне слободе. Такође, правну помоћ пружамо и грађанима у случајевима озбиљних кршења људских права.

Неке од наших иницијатива можете наћи описане у публикацији „20 година“: https://parlament.org.rs/res/narodni_parlament_20_godina.pdf

*Заговарање, односно заговарање/заступање: напори усмерени ка вршењу утицаја на свест или став јавности којима се желе постићи промене у понашању корисне за заједницу или друштвену групу. Јавним заговарањем се такође може извршити притисак на доносиоце одлука (политичаре) како би они предузели одређене акције или изменили политике, тј. законе и слично.


Формулар за правну помоћ испод првенствено је намењен браниоцима људских права, особама и организацијама који се због својег ангажовања на пољу одбране људских права суочавају са притисцима и повредама сопствених права. Додатно, правну помоћ могу добити и грађани који нису браниоци људских права, и то у случајевима озбиљних кршења људских права, противних Конвенцији УН против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака.
НА ПРАВНЕ УПИТЕ КОЈИ СЕ НЕ ТИЧУ ОБЛАСТИ ЉУДСКИХ ПРАВА НИСМО У МОГУЋНОСТИ ДА ОДГОВОРИМО!