Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Heftalica razlog ukidanja Potrošačkog savetovališta jugoistočne Srbije od strane Ministarstva trgovine?

Heftalica razlog ukidanja Potrošačkog savetovališta jugoistočne Srbije od strane Ministarstva trgovine?

Од 26. септембра 2016. године до краја јула 2019. године водили смо Потрошачко саветовалиште југоисточне Србије. У континуитету током овог периода, сваког радног дана, током осмочасовног радног времена кад су остали радили и по 4 и мање сати, чак и током летњих месеци кад по устаљеном обичају пружање услуга потрошачима није финансирало Министарство трговине него смо се сами сналазили да обезбедимо континуитет у раду са потрошачима, помагали смо хиљадама потрошача из целе земље да остваре своја индивидуална потрошачка права и што је још значајније, вршили смо иначе претходно незабележен системски утицај на права милиона потрошача у Србији.

Истина је да ниједна регистрована потрошачка организација није дала значајнији допринос заштити колективних интереса потрошача од Удружења „Народни парламент“. И по броју покренутих иницијатива за заштиту колективног интереса потрошача (до данашњег дана укупно 46 таквих иницијатива смо покренули код Министарства трговине, туризма и телекомуникација Р. Србије) и по броју успешно окончаних иницијатива, и по броју потрошача којима су ове иницијативе пружиле практичне користи, апсолутни смо лидер у области заштите колективних права потрошача у Србији. Помогли смо милионе потрошача. У скорашњој вести на нашем сајту писали смо о овој теми и ефектима нашег рада у овој области оствареном само током периода 17.09.2018 – 16.07.2019. године: http://www.parlament.org.rs/incijative-udruzenja-narodni-parlament-za-zastitu-kolektivnog-interesa-potrosaca-samo-u-2019-godini-direktno-uticale-na-prava-35-od-ukupnog-broja-potrosaca-u-r-srbiji/

Међутим, стекли смо утисак током више година сарадње са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Р. Србије да појединци који раде у Сектору за заштиту потрошача Министарства трговине не деле нашу визију заједничког рада и сарадње потрошаких организација и Министарства на унапређењу права потрошача у Србији, те да им чак и смета наша проактивост у идентификацији кршења колективних интереса потрошача од стране неких од највећих телекомуникационих и других компанија у Србији, са више милиона корисника. Овај наш утисак очигледно није неоправдан јер како би другачије објаснили чињеницу да смо елиминисани са Конкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину зато што смо заборавили да захефтамо странице пројектне пријаве? Иначе, средства која се додељују по овом конкурсу су требала да нам омогуће да након вештачки креиране паузе у сервисирању потрошача, опет током летњих месеци и опет искључивом кривицом и због неадекватне (бирамо блажу формулацију) организације рада у Сектору за заштиту потрошача Министарства трговине, наставимо од краја септембра 2019. године са непосредним пружањем наших услуга потрошачима.

Пријава Удружења „Народни парламент“ из Лесковца није достављена на начин који је захтеван у тексту Конкурса, односно странице пријаве нису увезане“ наводи се у Листи вредновања и рангирања коју је објавило ово Министарство трговине на својој Интернет презентацији, а на основу одлуке Комисије за спровођење Kонкурса за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2019. годину.

Ми се питамо, да ли је у интересу права потрошача у Србији да нам се у највећем делу онемогућава даљи рад на унапређивању права потрошача, а све зарад хефталице?

Ако хефталица јесте некако битнија од ефеката нашег рада, а сви или барем већина чланова Комисије за спровођење Kонкурса за финансирање програма у области заштите потрошача изгледа мисли да ово јесте случај, онда пристајемо да на „наговор“ Министарства трговине, туризма и телекомуникација Р. Србије, потрошаче у будућности, не нашим избором, ускратимо позитивних ефеката нашег деловања у области потрошачких права. Све зарад хефталице.