Latinica | Ćirilica [google-translator]

Heftalica razlog ukidanja Potrošačkog savetovališta jugoistočne Srbije od strane Ministarstva trgovine?

Od 26. septembra 2016. godine do kraja jula 2019. godine vodili smo Potrošačko savetovalište jugoistočne Srbije. U kontinuitetu tokom ovog perioda, svakog radnog dana, tokom osmočasovnog radnog vremena kad su ostali radili i po 4 i manje sati, čak i tokom letnjih meseci kad po ustaljenom običaju pružanje usluga potrošačima nije finansiralo Ministarstvo trgovine nego smo se sami snalazili da obezbedimo kontinuitet u radu sa potrošačima, pomagali smo hiljadama potrošača iz cele zemlje da ostvare svoja individualna potrošačka prava i što je još značajnije, vršili smo inače prethodno nezabeležen sistemski uticaj na prava miliona potrošača u Srbiji.

Istina je da nijedna registrovana potrošačka organizacija nije dala značajniji doprinos zaštiti kolektivnih interesa potrošača od Udruženja „Narodni parlament“. I po broju pokrenutih inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača (do današnjeg dana ukupno 46 takvih inicijativa smo pokrenuli kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije) i po broju uspešno okončanih inicijativa, i po broju potrošača kojima su ove inicijative pružile praktične koristi, apsolutni smo lider u oblasti zaštite kolektivnih prava potrošača u Srbiji. Pomogli smo milione potrošača. U skorašnjoj vesti na našem sajtu pisali smo o ovoj temi i efektima našeg rada u ovoj oblasti ostvarenom samo tokom perioda 17.09.2018 – 16.07.2019. godine: http://www.parlament.org.rs/incijative-udruzenja-narodni-parlament-za-zastitu-kolektivnog-interesa-potrosaca-samo-u-2019-godini-direktno-uticale-na-prava-35-od-ukupnog-broja-potrosaca-u-r-srbiji/

Međutim, stekli smo utisak tokom više godina saradnje sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije da pojedinci koji rade u Sektoru za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine ne dele našu viziju zajedničkog rada i saradnje potrošakih organizacija i Ministarstva na unapređenju prava potrošača u Srbiji, te da im čak i smeta naša proaktivost u identifikaciji kršenja kolektivnih interesa potrošača od strane nekih od najvećih telekomunikacionih i drugih kompanija u Srbiji, sa više miliona korisnika. Ovaj naš utisak očigledno nije neopravdan jer kako bi drugačije objasnili činjenicu da smo eliminisani sa Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu zato što smo zaboravili da zaheftamo stranice projektne prijave? Inače, sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu su trebala da nam omoguće da nakon veštački kreirane pauze u servisiranju potrošača, opet tokom letnjih meseci i opet isključivom krivicom i zbog neadekvatne (biramo blažu formulaciju) organizacije rada u Sektoru za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, nastavimo od kraja septembra 2019. godine sa neposrednim pružanjem naših usluga potrošačima.

Prijava Udruženja „Narodni parlament“ iz Leskovca nije dostavljena na način koji je zahtevan u tekstu Konkursa, odnosno stranice prijave nisu uvezane“ navodi se u Listi vrednovanja i rangiranja koju je objavilo ovo Ministarstvo trgovine na svojoj Internet prezentaciji, a na osnovu odluke Komisije za sprovođenje Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2019. godinu.

Mi se pitamo, da li je u interesu prava potrošača u Srbiji da nam se u najvećem delu onemogućava dalji rad na unapređivanju prava potrošača, a sve zarad heftalice?

Ako heftalica jeste nekako bitnija od efekata našeg rada, a svi ili barem većina članova Komisije za sprovođenje Konkursa za finansiranje programa u oblasti zaštite potrošača izgleda misli da ovo jeste slučaj, onda pristajemo da na „nagovor“ Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija R. Srbije, potrošače u budućnosti, ne našim izborom, uskratimo pozitivnih efekata našeg delovanja u oblasti potrošačkih prava. Sve zarad heftalice.