Latinica | Ćirilica [google-translator]

Izveštaj o napadima na branioce ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu

Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM predstavio je Izveštaj o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj je priređen na osnovu informacija prikupljenih tokom druge godine rada tima Solidarno za prava svih koju predvodi Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM, zajedno sa partnerima, Udruženjem „Narodni parlament“ i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (BCBP), uz podršku Delegacije Evropske unije, Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Više detalja o pojedinačnim napadima koju su predstavljeni u Izveštaju možete dobiti na Mapi incidenata. Kroz statistički pregled dostupan na mapi, javnost može steći uvid u podatke o polu i prebivalištu žrtava napada, o tome da li represiju trpi direktno lice, kolega ili član porodice. Dostupni su i podaci o napadaču vrsti napada i vrsti ugroženog prava. Na osnovu svih do sada prikupljenih podataka, pokazalo se da su tokom 2021. godine najugroženije bile sloboda okupljanja, sloboda izražavanja i sloboda udruživanja, te su upravo ta prava izabrana da budu fokus drugog godišnjeg izveštaja o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu. Izveštaj ima za cilj da zainteresovanoj domaćoj i međunarodnoj javnosti pruži jednostavan uvid u trenutnu situaciju i informacije o položaju branitelja ljudskih prava u Srbiji.

Preuzmite Izveštaj