Latinica | Ćirilica [google-translator]

Poziv na konferenciju „Solidarno za prava svih“

Udruženje „Narodni parlament“, Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku pozivaju zainteresovane da se prijave za učešće na konferenciji povodom predstavljanja drugog Izveštaja o napadima na branioce ljudskih prava u Srbiji za 2021 godinu. Događaj će biti hibridnog formata, desiće se u petak 18. februara 2022. sa početkom od 10.00. Događaj se može pratiti putem Zoom platforme. Konferencija se održava uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Inicijativa „Solidarno za prava svih“ je pokrenuta sa ciljem jačanja i okupljanja branilaca ljudskih prava u Srbiji i mapiranja različitih napada i pritisaka sa kojima se oni/one suočavaju. Na osnovu podataka prikupljenih za Mapu incidenata, beleženjem ovih napada i pritisaka na organizacije, neformalne grupe i pojedince koji se bave zaštitom ljudskih prava, tim ljudi iza inicijative „Solidarno za prava svih“ je pripremio drugi godišnji izveštaj – „Izveštaj o napadima na branitelje ljudskih prava u Srbiji za 2021. godinu„.

Tokom prezentacije, učesnicima domaće i međunarodne javnosti biće predstavljene informacije o trenutnom stanju i položaju branilaca ljudskih prava u Srbiji. U diskusiji koja će uslediti nakon prezentacije, fokus će biti na rizicima i pretnjama sa kojima se suočavaju branitelji ljudskih prava, uključujući otežanu radnu atmosferu, uznemiravanje, kršenje prava, pretnje i zastrašivanje, sa krajnjim ciljem da se doprinese izradi preporuka koje će povećati nivo nacionalne i međunarodne primene standarda za zaštitu branilaca ljudskih prava u skladu sa međunarodnim pravom, uključujući predloge za poboljšanje njihove efikasnosti i bezbednosti.

Zvanični jezik konferencije su srpski i engleski, uz obezbeđen simultani prevod. Agenda će biti dostavljena naknadno.

Vašu prijavu ili prijavu učešća predstavnika Vaše institucije/organizije možete da pošaljete elektronskim putem do četvrtka, 17. februara do 14.00 na office@yucom.org.rs ili potvrdite učešće na broj telefona 011 33 44 235, kako bismo Vam prosledili link za događaj.

Srdačan pozdrav,

Tim „Solidarno za prava svih“

AGENDA