Latinica | Ćirilica [google-translator]

Republički geodetski zavod neće više naplaćivati taksu za ispravku greške

Taksa za ispravku greške u postupcima kod Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), odnosno lokalnih Službi za katastar nepokretnosti, često se naplaćivala, iako je ovo protivno zakonu. Naime, Zakonom o republičkim administrativnim taksama (član 19. stav 1. tačka 3.), propisano je da se ne plaća taksa za spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka, drugim ispravama i službenim evidencijama. Međutim, mnoge Službe za katastar nepokretnosti širom Srbije u praksi naplaćuju taksu za spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka. Dakle, država pogreši ali građanin plaća da se ta greška ispravi.

Zbog gore navedenog, 8. oktobra 2013. godine, obratili smo se dopisom direktoru RGZ-a i predložili da uputi instrukciju katastrima nepokretnosti kako bi se zakon pravilno primenjivao i kako se ubuduće građanima ne bi naplaćivala taksa za ispravke greški u postupcima kod katastra nepokretnosti.

U odgovoru na naš dopis od 25. oktobra 2013., direktor RGZ Zoran Krejović nas je obavestio da je naš predlog uvažio, te da je izdao pisanu Instrukciju br. 43-6/13 svim unutrašnjim jedinicama Republičkog geodetskog zavoda u kojoj je katastre nepokretnosti uputio na to da ne treba da naplaćuju taksu na zahteve za ispravku grešaka.