Latinica | Ćirilica [google-translator]

Kako rade savetnici za prava pacijenata u Srbiji?

Zakonom o pravima pacijenata sve opštine i gradovi u Srbiji su od 1. decembra 2013. godine obavezane da izaberu i postave savetnike za prava pacijenata. Savetnik za zaštitu prava pacijenata u lokalnoj samoupravi trebalo bi da pruža informacije i savete o pravima pacijenata i pruža zaštitu prava pacijenata po podnetim prigovorima u ostvarivanju zdravstvene zaštite.

Mi smo istražili kako savetnici „rade“ u 54 opštine grada u Srbiji. Preuzmite Istraživanje „Kako rade savetnici za prava pacijenata u Srbiji“.