Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Seminar za OCD iz istočne i južne Srbije – strateški planiramo

Seminar za OCD iz istočne i južne Srbije – strateški planiramo

Центар за равномерни регионални развој–ЦенТриР из Београда заједно са удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева, Удружењем „Народни парламент“ из Лесковца и Сталном конференцијом градова и општина–СКГО расписује конкурс намењен представницима/цама локалних удружења грађана/организација цивилног друштва, које имају седиште на територији статистичког региона Јужна и Источна Србија, за учешће на регионалном семинару који ће бити организован од 31. октобра до 2. новембра 2014. у Хотелу „Александар“ у Нишу.

На конкурсу ће бити одабрано 30 представника/ца локалних удружења/организација цивилног друштва из Источне и Јужне Србије, са циљем оснаживања њихових капацитета за учешће у процесима стратешког планирања на локалном нивоу. Током похађања семинара учесници ће стећи знања и вештине потребне за активно укључивање у различите фазе локалног стратешког планирања, како би могли да успешно заступају интересе грађана у процесима израде и спровођења локалних стратегија и планова, које ће у наредном периоду усвајати њихова општина/град. Такође, учесници ће имати прилику да се упознају са примерима добре праксе у области стратешког планирања, као и да размене искуства са ОЦД које су већ биле укључене у те процесе у својим локалним заједницама.

Више информација у Апликационом формулару и Позиву.

Пројекат „Стратешки планирамо-дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“ финансира Европска унија и суфинансира Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, кроз програм Подршка цивилном друштву- Национални програм 2012. Лого ЕУ