Latinica | Ćirilica [google-translator]

Konkurs za projektnu saradnju i programsku podršku u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa

Komitet pravnika za ljudska prava (JUKOM) u saradnji sa 11 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovnih udruženja pravosuđa (Centar za evropske politike; Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji; Društvo sudija Srbije; Transparentnost Srbija; Beogradski centar za bezbednosnu politiku; Partneri za demokratske promene; Beogradski centar za ljudska prava; Centar za pravosudna istraživanja; Narodni parlament Leskovac i Forum sudija Srbije) raspisuje Poziv za projektnu saradnju i programsku podršku u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

O okviru Poziva za projektnu saradnju i programsku podršku biće podržano 15 organizacija civilnog društva, po jedna iz sledećih mesta: Niš, Kragujevac, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Užice, Negotin, Šabac, Ivanjica, Vranje, Kraljevo, Kruševac, Pančevo, Leskovac i Knjaževac.

Poziv podrazumeva projektnu saradnju i programsku podršku organizacijama civilnog društva u lokalnim sredinama, umrežavanje organizacija na nacionalnom nivou i razvijanje interaktivne komunikacije između građana, civilnog društva i pravosuđa u lokalnim sredinama.

Opšti cilj projektaOtvorena vrata pravosuđa” je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa.

Rok za podnošenje prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom je petak, 07.​ ​jun 2019. godine, do kraja dana.

Podnošenje prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom za učešće na Pozivu se vrši isključivo elektronskim putem preko mejla grantovi@yucom.org.rs.

Prijavni obrasci sa pratećom dokumentacijom koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Poziv i detaljan vodič za podnošenje prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom se nalazi u prilogu ovog teksta, a više informacija o projektu, ​prijavnom obrascu možete pronaći na sajtu Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM).

Za sva pitanja i nedoumice, JUKOM tim vam stoji na raspolaganju putem mejla grantovi@yucom.org.rs.

Poziv za podnošenje predloga projekata.

Prijavni obrazac.