Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – Prvih šest meseci primene

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – Prvih šest meseci primene

У фокусу истраживања које је израдио Комитет правника за људска права из Београда, представљено је првих шест месеци примене Закона о бесплатној правној помоћи и рад служби и појединаца који су задужени за пружање бесплатне правне помоћи при градовима и општинама у Србији, са посебним освртом на положај удружења у систему бесплатне правне помоћи.

Истраживање се може преузети ОВДЕ.

Нови Закон о бесплатној правној помоћи почео је да се примењује од 1. октобра 2019. године. Активности из Акционог плана за Поглавље 23, од уставних измена у делу правосуђа, преко дисциплинске одговорности судија и тужилаца, расподеле судских предмета, па све до усвајања Закона о бесплатној правној помоћи представљале су део сложене слагалице чијим комплетирањем ће сви грађани, без обзира на имовински статус, добити једнаку прилику да приступе суду, да очекују правично суђење у разумном року и брзо и ефикасно извршење судске одлуке.