Latinica | Ćirilica [google-translator]

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – Prvih šest meseci primene

U fokusu istraživanja koje je izradio Komitet pravnika za ljudska prava iz Beograda, predstavljeno je prvih šest meseci primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i rad službi i pojedinaca koji su zaduženi za pružanje besplatne pravne pomoći pri gradovima i opštinama u Srbiji, sa posebnim osvrtom na položaj udruženja u sistemu besplatne pravne pomoći.

Istraživanje se može preuzeti OVDE.

Novi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći počeo je da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23, od ustavnih izmena u delu pravosuđa, preko disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca, raspodele sudskih predmeta, pa sve do usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći predstavljale su deo složene slagalice čijim kompletiranjem će svi građani, bez obzira na imovinski status, dobiti jednaku priliku da pristupe sudu, da očekuju pravično suđenje u razumnom roku i brzo i efikasno izvršenje sudske odluke.