Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > besplatna pravna pomoc

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – Prvih šest meseci primene

U fokusu istraživanja koje je izradio Komitet pravnika za ljudska prava iz Beograda, predstavljeno je prvih šest meseci primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i rad službi i pojedinaca koji su zaduženi za pružanje besplatne pravne pomoći pri gradovima i opštinama u Srbiji, sa posebnim osvrtom na položaj udruženja u sistemu besplatne pravne pomoći. Istraživanje

Prestanak pružanja besplatne pravne pomoći u oblasti ljudskih prava

Udruženje „Narodni parlament“ sa žaljenjem obaveštava javnost i svoje brojne korisnike da od početka 2019. godine više neće pružati besplatnu pravnu pomoć u oblasti ljudskih prava usled problema sa obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava za realizaciju ove, za naše korisnike besplatne aktivnosti. Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“ počela je sa radom 1. aprila