Latinica | Ćirilica [google-translator]

Drugi nacrt Akcionog plana za poglavlje 23 pregovora sa EU sa našim predlozima

Ministarstvo pravde je kao vodeća institucija za pregovaranje sa EU za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava), 26. septembra 2014. uputilo poziv organizacijama civilnog društva da daju komentare na nacrt Akcionog plana za ovo poglavlje. Obzirom da Akcioni plan predstavlja niz konkretnih mera/akcija koje država ima obavezu sprovesti u narednom periodu, na ovaj poziv se i odazvalo Udruženje Narodni parlament koje realizuje neprofitni projekat „Ispravimo krive drine“. Tako je naše obraćanje i pravna analiza sa konkretnim predlozima za izmenu zakona, rezultiralo time da tokom decembra 2014. godine naš predlog da se izmene odredbe čl. 14. st. 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom izmene, bude prihvaćen. Ovo praktično znači da se država pravno obavezuje da izmeni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom te time ukloni problem koji postoji za brojne porodice prilikom ostvarivanja prava na roditeljski dodatak.