Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Drugi nacrt Akcionog plana za poglavlje 23 pregovora sa EU sa našim predlozima

Drugi nacrt Akcionog plana za poglavlje 23 pregovora sa EU sa našim predlozima

Ministarstvo pravde je kao vodeća institucija za pregovaranje sa EU za Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava), 26. septembra 2014. uputilo poziv organizacijama civilnog društva da daju komentare na nacrt Akcionog plana za ovo poglavlje. Obzirom da Akcioni plan predstavlja niz konkretnih mera/akcija koje država ima obavezu sprovesti u narednom periodu, na ovaj poziv se i odazvalo Udruženje Narodni parlament koje realizuje neprofitni projekat „Ispravimo krive drine“. Tako je naše obraćanje i pravna analiza sa konkretnim predlozima za izmenu zakona, rezultiralo time da tokom decembra 2014. godine naš predlog da se izmene odredbe čl. 14. st. 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom izmene, bude prihvaćen. Ovo praktično znači da se država pravno obavezuje da izmeni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom te time ukloni problem koji postoji za brojne porodice prilikom ostvarivanja prava na roditeljski dodatak.