Latinica | Ćirilica [google-translator]

Progovori o pregovorima – Održana konsultativna radionica u Leskovcu

Buduće aktivnosti udruženja Narodni parlament u okviru inicijative „Progovori o pregovorima“ predstavljene su na konsultativnoj radnionici održanoj u Leskovcu, 23. maja.

Fokus radionice su bile inicijative vezane za usvajanje i primenu EU standarda koji se odnose na zaštitu potrošača,  kao i aktivnosti vezane za upoznavanje građana sa pravima koja mogu ostvariti primenom pravnih tekovina EU u ovoj oblasti.

Radionica je bila otvorena za predstavnike lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, biznis sektora, kao i za sve građane koji žele da se upoznaju sa time na koji način proces evropskih integracija konkretno može da unapredi njihov položaj kao potrošača.

Projekat „Progovori o pregovorima“ sprovodi se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija, a u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom.