Latinica | Ćirilica [google-translator]

„Pravo“ potrošača na fiskalni račun

Veliki broj potrošača nam se obraća sa problemom neizdavanja fiskalnih računa od strane trgovaca. Preduslov za ostvarivanje prava potrošača je posedovanje računa, pa ohrabrujemo potrošače da insistiraju na izdavanju fiskalnog računa od strane trgovaca. Ukoliko primetite da trgovac ne poštuje ovu obavezu, pozivamo vas da prodavca prijavite Poreskoj upravi, što možete učiniti ovde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vezi ovog i sličnih problema možete se obratiti Regionalnom centru za zaštitu potrošača Južne i Istočne Srbije na broj telefona 016/3-100-110.