Latinica | Ćirilica [google-translator]

Uspešno realizovane fokus grupne diskusije sa lokalnim OCD o njihovom iskustvu u procesima strateškog planiranja na lokalu

Narodni parlament, Centar za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda i Građanska šansa iz Valjeva su u prethodnom periodu uspešno realizovali 10 fokus grupa sa predstavnicima lokalnih OCD širom Srbije, kako bi se sakupili podaci o tome kako je tekla saradnja sa lokalnim vlastima u procesu strateškog planiranja u njihovim opštinama, koji su bili ključni problemi i šta je potrebno unaprediti kako bi ovaj proces bio transparentniji i efektivniji. Narodni parlament je realizovao tri fokus grupne diskusije sa predstavnicima lokalnog civilnog društva iz Lebana, Knjaževca i Pirota.

Centar za ravnomerni regionalni razvoj je sa Narodnim parlamentom i Građanskom šansom pokrenuo istraživanje o učešću civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji. Tokom prve faze istraživanja, anketirano je 103 lokalne samouprave u Srbiji o njihovoj saradnji sa lokalnim nevladinim sektorom u izradi strateških dokumenata, a sa realizacijom fokus grupa bliži se završetku i druga faza istraživanja. Ključni nalazi istraživanja će zajedno sa preporukama biti objavljeni tokom juna meseca.

Istraživanje se sprovodi na projektu „Strateški planiramo–dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“ kroz EU program “Podrška civilnom društvu–Nacionalni program 2012”, a finansira ga Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.