Latinica | Ćirilica [google-translator]

Uspešno smo organizovali još jedan međunarodni edukativni događaj za mlade u Leskovcu

Omladinska razmena „Kreativna omladina = aktivna omladina “ okupila je u Leskovcu u periodu od 5. do 14. maja 42 nezaposlene mlade osobe iz BIH, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i Srbije.

Tokom ovog događaja učesnici su imali priliku da prezentuju stanje u svojim lokalnim sredinama, kao i korake koje su pojedinačne države preuzele u cilju smanjenja procenta nezaposlenih mladih. Razmena se bavila i uzrocima nezaposlenosti.

U saradnji sa gostima predavačima iz kompanije Zdravlje Aktavis i portala Leskovačke vesti, bavili smo se zapošljavanjem u velikim kompanijama i omladinskim preduzetništvom kao dva efikasna načina za smanjenje broja nezaposlenih mladih. Učesnici/e su imali/e priliku da čuju iskustva predavača, postavljaju pitanja, ali i učestvuju u radionicama i primene u praksi stečena znanja. U saradnji sa foto klubom Leskovac održan je i kurs osnova fotografije, kao i fotografije u komercijalne svrhe, a kao rezultat u Leskovačkom Kulturnom centru održana je izložba fotografija koje su nastale tokom razmene, pod nazivom „Point of you(th)“. Kao rezultat rada u grupama, učesnici su tokom razmene razvili ideje za 7 improvizovanih start-up kompanija, osmislili proizvode i usluge, misiju i viziju i održivost, a kompanije su imali priliku da predstave lokalnom stanovništvu tokom završnog događaja u Leskovačkom Kulturnom centru. Tokom neformalnog dela razmene, učesnici su imali/e priliku da uz pratnju vodiča obiđu znamenitosti Leskovca, saznaju malo više o našem gradu, kao i obiđu Omladinski klub gde su mladi iz lokalne sredine predstavili svoje aktivnosti.

Projekat finansira Evropska unija u okviru programa „Mladi u akciji“.Youth in Action logo