Latinica | Ćirilica [google-translator]

Sastanak partnerskih organizacija u Helsinkiju, Finska

Udruženje „Narodni parlament“ je pred sam kraj avgusta 2023. godine organizovalo sastanak partnerskih organizacija koje realizuju „Policing the policies“ međunarodni omladinski projekat. Sastanak je organizovan u Helsinkiju, Finska, tokom 31. avgusta i 1. septembra 2023. godine. Domaćin sastanka je bila finska partnerska organizacija Association of cultural heritage education Finska.

policing the policies project

Tokom sastanka bilo je reči o promociji Istraživanja položaja i potreba mladih i stanja lokalnih omladinskih politika u Užicu i Požegi, kao i sličnim istraživanjima koje su obavile partnerske organizacije u lokalnim zajednicama u:

Poljskoj: https://parlament.org.rs/res/raport-Radom-Swidwin-polityka-mlodziezowa-web.pdf

Finskoj: https://parlament.org.rs/res/Nuorten-Riihimaki-ja-Loppi_Kulttuuriperintokasvatuksen-seura.pdf

Nemačkoj: https://parlament.org.rs/res/jugendpolitik-Tempelhof-Schoneberg-Friedrichshain-Kreuzberg-web.pdf

Takođe, tokom ovog dvodnevnog sastanka planirane su naredne aktivnosti na projektu, uključujući i javne debate o lokalnim omladinskim politikama zarad pokretanja procesa usvajanja, odnosno unapređenja lokalnih omladinskih politika u ukupno 8 lokalnih samouprava. U Srbiji, Poljskoj, Finskoj i Nemačkoj.

Aktivnost je implementirana u okviru „Policing the policies – grassroots advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive local youth strategies“ omladinskog neoprofitnog projekta koji realizuju: Udruženje „Narodni parlament“, Field of dialogue Foundation Poljska, Crisis simulation for peace (CRISP) Nemačka i Association of cultural heritage education Finska.

„Policing the policies“ project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them.