Латиница | Ћирилица
Народни парламент > Старе објаве > Престанак пружања бесплатне правне помоћи у области људских права

Престанак пружања бесплатне правне помоћи у области људских права

Удружење „Народни парламент“ са жаљењем обавештава јавност и своје бројне кориснике да од почетка 2019. године више неће пружати бесплатну правну помоћ у области људских права услед проблема са обезбеђивањем неопходних финансијских средстава за реализацију ове, за наше кориснике бесплатне активности.

Канцеларија за бесплатну правну помоћ Удружења „Народни парламент“ почела је са радом 1. априла 2013. године и представљала је једно од ретких места у раду (у реалности вероватно и једино) позиционирано јужније од Београда у коме су грађани из свих делова Србије који су се суочавали са проблемима приликом остваривања својих уставних и законских, односно људских права, сваког радног дана у периоду од 08.00 – 16.00 часова, могли добити стручне и правовремене бесплатне правне савете и практичну правну помоћ око израде представки и других бројних правних докумената. Канцеларија за бесплатну правну помоћ Удружења „Народни парламент“ упошљавала је двоје (у једном периоду и троје) стално упошљених правника који су преко 2 телефонске линије, затим одговарајући на захтеве за правном помоћи упућене на електронску пошту преко Интернет презентације Удружења, као и непосредно у просторијама организације, сваког радног дана од трајању од 8 сати дневно, односно у временском периоду од 08.00 – 16.00 часова, помагали грађанима да превазиђу најразличитије проблеме које су имали у односима са државом, а приликом остваривања своји социјалних, здравствених, економских и бројних других права.

Од почетка функционисања Канцеларије за бесплатну правну помоћ Удружења „Народни парламент“, па све до краја 2018. године сервисирали смо готово 9 000 (у нашој бази података прецизно и комплетно евидентираних) захтева за правном помоћи упућеним од страна грађана из целе земље. Битно је истаћи да је од поменутог броја захтева само ~20% захтева за правном помоћи поднето од страна грађана са пребивалиштем у Лесковцу и другим општинама Јабланичког округа, док је убедљиво највећи број захтева за правном помоћи (готово 3 000 захтева) поднет од стране грађана са пребивалиштем у Београду. Ово више него јасно показује национални домет готово шестогодишњег функционисања Канцеларије за бесплатну правну помоћ Удружења „Народни парламент“. Домет који је постигнут захваљујући и изузетној, пре свега „онлине“ видљивости и великој (за грађане) доступности свих услуга Канцеларије за бесплатну правну помоћ Удружења „Народни парламента“. Константно „онлине“ рекламирање на „Google“ претраживачу и „Facebook“ друштвеној мрежи (у једном тренутку рад Канцеларије за бесплатну правну помоћ Удружења „Народни парламент“ пратило је више од 44 000 грађана Србије преко „Facebook“ друштвене мреже, што је уједно и највећа „Facebook“ група икада креирана на овим просторима зарад промоције неког непрофитног пројекта) упутило је више од 238 000 корисника Интернета из Србије на Интернет презентацију Удружења преко које су многи од љих и поднели захтев за бесплатном правном помоћи, или се барем информисали о другим начинима како то могу учинити.

Удружење „Народни парламент“ је у поменутом, готово шестогодишњем временском периоду функсионисања Канцеларије за бесплатну правну помоћ, а углавном захваљујући информацијама добијеним од грађана, односно тражилаца правне помоћи, успело да идентификује, правно анализира и позабави се (на начин вршења утицаја на државу са предлогом и захтевом како да реши идентификоване проблеме) са више од 190 системских проблема са законима, другим прописима и/или имплементацијом истих. Проблема који су погађали или још увек негативно погађају велики број грађана, привреду, маргинализоване и друге угрожене групе грађана, итд. Током готово шестогодишњег периода израдили смо и упутили смо између 750 и 800 дописа и других још формалнијих докумената ка бројним државним, независним и судским институцијама. Све ово је резултирало тиме да је Удружење „Народни парламент“, а зарад грађана који су нам се обраћали за правну помоћ, било у прилици да ефективно утиче на то да се измене бројни прописи (нивоа закона и подзаконских аката), успоставе нови и унапређени стандарди у раду бројних државних органа и јединица локалне самоуправе, као и унапреди разумевање грађана за потребом комуницирања са државом на писани начин (а не усмено). Списак успешних инцијатива Удружења „Народни парламент“ захваљујући којима је значајно унапређено стање људских права и владавина права у Србији је предуг да би се у овом тексту навео, јер, између осталог, укључује и вршење утицаја на рад и општење са грађанима и привредом десетина „органа власти“, на свим нивоима. Заинтересована јавност може се поближе упознати са барем једним делом горе поменутог деловања и рада, користећи независнu евалуацијu Канцеларије за бесплатну правну помоћ Удружења „Народни парламент“ којu смо наручили током 2018. године.