Latinica | Ćirilica [google-translator]

Prestanak pružanja besplatne pravne pomoći u oblasti ljudskih prava

Udruženje „Narodni parlament“ sa žaljenjem obaveštava javnost i svoje brojne korisnike da od početka 2019. godine više neće pružati besplatnu pravnu pomoć u oblasti ljudskih prava usled problema sa obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava za realizaciju ove, za naše korisnike besplatne aktivnosti.

Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“ počela je sa radom 1. aprila 2013. godine i predstavljala je jedno od retkih mesta u radu (u realnosti verovatno i jedino) pozicionirano južnije od Beograda u kome su građani iz svih delova Srbije koji su se suočavali sa problemima prilikom ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih, odnosno ljudskih prava, svakog radnog dana u periodu od 08.00 – 16.00 časova, mogli dobiti stručne i pravovremene besplatne pravne savete i praktičnu pravnu pomoć oko izrade predstavki i drugih brojnih pravnih dokumenata. Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“ upošljavala je dvoje (u jednom periodu i troje) stalno upošljenih pravnika koji su preko 2 telefonske linije, zatim odgovarajući na zahteve za pravnom pomoći upućene na elektronsku poštu preko Internet prezentacije Udruženja, kao i neposredno u prostorijama organizacije, svakog radnog dana od trajanju od 8 sati dnevno, odnosno u vremenskom periodu od 08.00 – 16.00 časova, pomagali građanima da prevaziđu najrazličitije probleme koje su imali u odnosima sa državom, a prilikom ostvarivanja svoji socijalnih, zdravstvenih, ekonomskih i brojnih drugih prava.

Od početka funkcionisanja Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“, pa sve do kraja 2018. godine servisirali smo gotovo 9 000 (u našoj bazi podataka precizno i kompletno evidentiranih) zahteva za pravnom pomoći upućenim od strana građana iz cele zemlje. Bitno je istaći da je od pomenutog broja zahteva samo ~20% zahteva za pravnom pomoći podneto od strana građana sa prebivalištem u Leskovcu i drugim opštinama Jablaničkog okruga, dok je ubedljivo najveći broj zahteva za pravnom pomoći (gotovo 3 000 zahteva) podnet od strane građana sa prebivalištem u Beogradu. Ovo više nego jasno pokazuje nacionalni domet gotovo šestogodišnjeg funkcionisanja Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“. Domet koji je postignut zahvaljujući i izuzetnoj, pre svega „online“ vidljivosti i velikoj (za građane) dostupnosti svih usluga Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlamenta“. Konstantno „online“ reklamiranje na „Google“ pretraživaču i „Facebook“ društvenoj mreži (u jednom trenutku rad Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“ pratilo je više od 44 000 građana Srbije preko „Facebook“ društvene mreže, što je ujedno i najveća „Facebook“ grupa ikada kreirana na ovim prostorima zarad promocije nekog neprofitnog projekta) uputilo je više od 238 000 korisnika Interneta iz Srbije na Internet prezentaciju Udruženja preko koje su mnogi od ljih i podneli zahtev za besplatnom pravnom pomoći, ili se barem informisali o drugim načinima kako to mogu učiniti.

Udruženje „Narodni parlament“ je u pomenutom, gotovo šestogodišnjem vremenskom periodu funksionisanja Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć, a uglavnom zahvaljujući informacijama dobijenim od građana, odnosno tražilaca pravne pomoći, uspelo da identifikuje, pravno analizira i pozabavi se (na način vršenja uticaja na državu sa predlogom i zahtevom kako da reši identifikovane probleme) sa više od 190 sistemskih problema sa zakonima, drugim propisima i/ili implementacijom istih. Problema koji su pogađali ili još uvek negativno pogađaju veliki broj građana, privredu, marginalizovane i druge ugrožene grupe građana, itd. Tokom gotovo šestogodišnjeg perioda izradili smo i uputili smo između 750 i 800 dopisa i drugih još formalnijih dokumenata ka brojnim državnim, nezavisnim i sudskim institucijama. Sve ovo je rezultiralo time da je Udruženje „Narodni parlament“, a zarad građana koji su nam se obraćali za pravnu pomoć, bilo u prilici da efektivno utiče na to da se izmene brojni propisi (nivoa zakona i podzakonskih akata), uspostave novi i unapređeni standardi u radu brojnih državnih organa i jedinica lokalne samouprave, kao i unapredi razumevanje građana za potrebom komuniciranja sa državom na pisani način (a ne usmeno). Spisak uspešnih incijativa Udruženja „Narodni parlament“ zahvaljujući kojima je značajno unapređeno stanje ljudskih prava i vladavina prava u Srbiji je predug da bi se u ovom tekstu naveo, jer, između ostalog, uključuje i vršenje uticaja na rad i opštenje sa građanima i privredom desetina „organa vlasti“, na svim nivoima. Zainteresovana javnost može se pobliže upoznati sa barem jednim delom gore pomenutog delovanja i rada, koristeći nezavisnu evaluaciju Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“ koju smo naručili tokom 2018. godine.