Latinica | Ćirilica [google-translator]

I Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju primer vršenja sistemskog uticaja od strane Udruženja „Narodni parlament“

Udruženje „Narodni parlament“ izražava zadovoljstvo što je najnovijim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nastavljen trend poboljšanja, pre svega finansijskog položaja građana – dužnika u izvršnom postupku.

Naime, još tokom procesa javne rasprave u vezi sa usvajanjem Zakona o izvršenju i obezbeđenju, tokom septembra 2015. godine, Udruženje „Narodni parlament“ je Ministarstvu pravde i Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne Skupštine R. Srbije predložilo izmene čl. 258. tada predloženog Zakona o izvršenju i obezbeđenju jer isti nije predviđao nikakav mehanizam zaštite minimalnih penzija, u smislu ograničenja u slučajevima izvršenja na minimalnoj penziji. Nasuprot tome, shodno tadašnjem predlogu zakonodavca, minimalna zarada je bila „zaštićena“ od izvršenja do jedne polovine primanja, dok ovo nije važilo za penzije (njih je izvršni postupak mogao opteretiti i do 2/3).

Udruženje „Narodni parlament“ je ovom prilikom 2015. godine predložilo da se izvršenje na penziji ograniči na 1/3 penzije pto zakonodavac na žalost nije prihvatio, ali jeste prihvatio argument u načelu te je pristao da „zaštiti“ minimalne penzije i to na nivou „zaštite“ minimalnih zarada, odnosno do 1/2, a što je bilo reflektovano u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju usvojenom 2015. godine.

Samo delimično zadovoljni tada izvršenim sistemskim uticajem, Udruženje „Narodni parlament“ se od usvajanja Zakona o obezbeđenju i izvršenju u drugoj polovini 2015. godine tokom godina konstantno i aktivno zalagalo za adekvatniju zaštitu građana – izvršnih dužnika, posebno uzevši u obzir nezavidnu ekonomsku situaciju u kojoj se nađu zaposleni/penzioneri kojima se primanja zaduže za 1/2 od (ovo ako imaju minimalna primanja), odnosno čak 2/3 primanja, u slučajevima kad ista nisu minimalna.

Rezultat ovog našeg višegodišnjeg zalaganja i javnog zagovaranja radi unapređenja položaja građana u izvršnom postupku vidljiv je pre svega u čl. 258. aktuelnih izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje u aktuelnoj verziji propisa donose drastično značajnija ograničenja izvršenja nad zaradom, odnosno penzijom.

Rezime izmena koje donosi novi zakon: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/310719/310719-vest1.html