Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > I Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju primer vršenja sistemskog uticaja od strane Udruženja „Narodni parlament“

I Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju primer vršenja sistemskog uticaja od strane Udruženja „Narodni parlament“

Удружење „Народни парламент“ изражава задовољство што је најновијим изменама Закона о извршењу и обезбеђењу настављен тренд побољшања, пре свега финансијског положаја грађана – дужника у извршном поступку.

Наиме, још током процеса јавне расправе у вези са усвајањем Закона о извршењу и обезбеђењу, током септембра 2015. године, Удружење „Народни парламент“ је Министарству правде и Одбору за уставна питања и законодавство Народне Скупштине Р. Србије предложило измене чл. 258. тада предложеног Закона о извршењу и обезбеђењу јер исти није предвиђао никакав механизам заштите минималних пензија, у смислу ограничења у случајевима извршења на минималној пензији. Насупрот томе, сходно тадашњем предлогу законодавца, минимална зарада је била „заштићена“ од извршења до једне половине примања, док ово није важило за пензије (њих је извршни поступак могао оптеретити и до 2/3).

Удружење „Народни парламент“ је овом приликом 2015. године предложило да се извршење на пензији ограничи на 1/3 пензије пто законодавац на жалост није прихватио, али јесте прихватио аргумент у начелу те је пристао да „заштити“ минималне пензије и то на нивоу „заштите“ минималних зарада, односно до 1/2, а што је било рефлектовано у Закону о извршењу и обезбеђењу усвојеном 2015. године.

Само делимично задовољни тада извршеним системским утицајем, Удружење „Народни парламент“ се од усвајања Закона о обезбеђењу и извршењу у другој половини 2015. године током година константно и активно залагало за адекватнију заштиту грађана – извршних дужника, посебно узевши у обзир незавидну економску ситуацију у којој се нађу запослени/пензионери којима се примања задуже за 1/2 од (ово ако имају минимална примања), односно чак 2/3 примања, у случајевима кад иста нису минимална.

Резултат овог нашег вишегодишњег залагања и јавног заговарања ради унапређења положаја грађана у извршном поступку видљив је пре свега у чл. 258. актуелних измена Закона о извршењу и обезбеђењу које у актуелној верзији прописа доносе драстично значајнија ограничења извршења над зарадом, односно пензијом.

Резиме измена које доноси нови закон: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/310719/310719-vest1.html