Latinica | Ćirilica [google-translator]

Tribina „Stanje aktivizma na jugu Srbije“

U petak 17.12.2021. godine održali smo tribinu u Leskovcu sa aktivistima i aktivistkinjama iz Južne Srbije. Razgovarali smo o pritiscima i drugim rizicima sa kojima se suočavaju aktivisti i organizacije, načinima na koje ti izazovi mogu da se prevaziđu, novim inicijativama. Cilj okupljanja bio je da pokrenemo otvorenu razmenu iskustava među aktivistima i aktivistkinjama kako bi došlo do razmene znanja i dobrih praksi i predloga zajedničkog rešenja za probleme sa kojima se suočavaju jer uz umrežavanje i jačanje solidarnosti moguće je postići da se naši glasovi daleko čuju.

Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava/Lawyers’ Committee for Human Rights Gradjanske Inicijative Udruženje „Narodni parlament“

#ACTprojekat

#Rastrašivanje