Latinica | Ćirilica [google-translator]

Kako građani i građanke Leskovca koriste pravo na reklamaciju?

Većina Leskovčana i Leskovčanki izražava nezadovoljstvo kvalitetom komunalnih usluga komentarima na internet portalima, društvenim mrežama ili u razgovoru sa upošljenicima javnih komunalnih preduzeća. Po Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da uloži reklamaciju u slučaju lošeg kvaliteta komunalne usluge, pogrešnog obračuna mesečnih troškova za tu uslugu ali i drugih nepravilnosti u pružanju usluge koje javno komunalno preduzeće pruža. Međutim, mi smo se zapitali koliko građani uopšte praktikuju svoja potrošačka prava i da li znaju na koji način mogu da ih ostvare?

Narodni parlament, kao Regionalni centar za zaštitu potrošača, istraživao je koliko često građani i građanke Leskovca koriste svoje pravo da ulože reklamaciju na komunalne usluge. Analizirali smo podatke o broju podnetih, prihvaćenih i odbijenih reklamacija tokom 2017. godine u sledećim preduzećima:

  • JKP Komunalac Leskovac,
  • JKP Vodovod Leskovac,
  • Porr-Werner & Weber Leskovac (PWW),
  • JKP Toplana Leskovac,
  • EPS Leskovac,
  • JP Dom Leskovac.

Leskovčani i Leskovčanke su tokom prošle godine najviše reklamacija uložili EPS-u, čak 3976 podnesaka. Prihvaćeno je 95% podnetih reklamacija, odnosno 3780 reklamacija je uvaženo, dok je odbijenih bilo 196. Po broju primljenih reklamacija sledi JKP Vodovod sa primljenih 302 reklamacije, od čega je prihvaćeno 248 ili 82%. JKP Komunalac je primio 40 reklamacija tokom 2017. godine i svih 40 su prihvaćene.

S druge strane, JKP Toplana je primila 54 reklamacije, a odbila 74% odnosno čak 40 reklamacija. PWW je od 126 primljenih reklamacija odbio 64%, odnosno 81 reklamaciju. I na kraju, podatak koji nas je naterao da se zapitamo da li građani i građanke zaista znaju kako da koriste svoja potrošačka prava jeste činjenica da je JP Dom za prošlu godinu dobio jednu jedinu reklamaciju, koja je odbijena!

Pravni tim Regionalnog centra za zaštitu potrošača zato savetuje potrošače da je reklamacije najbolje podnositi pisanim ili elektronskim putem kako biste imali dokaz o obraćanju pružaocu usluga. Takođe, potrebno je da reklamaciju podnesete Komisiji za reklamacije javnog komunalnog preduzeća.

 

Projekat „Regionalni centar za zaštitu potrošača istočne i južne Srbije“ realizuje Udruženje Narodni parlament, uz finansijsku podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.