Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Vesti > Svetski dan potrošača – imamo li razloga za slavlje

Svetski dan potrošača – imamo li razloga za slavlje

Svake godine se 15. mart širom sveta obeležava kao Svetski dan potrošača i tog dana organizacije za zaštitu potrošača različitim aktivnostima podsećaju na činjenicu da su potrošači jedna od najvećih ekonomskih grupa, na koju značajno utiču skoro sve odluke u ekonomskom sektoru, a čija se prava najčešće krše i čiji se glas najmanje čuje. Upravo zato se svakog 15. marta organizacije za zaštitu potrošača trude da građane podsete i informišu o njihovim potrošačkim pravima, da ih pozovu da se zajednički bore protiv manipulacija na tržištu i nepravičnih poslovnih praksi kojima se njihova potrošačka prava podrivaju.

Udruženje Narodni parlament, kao registrovana organizacija za zaštitu potrošača, građanima Srbije svakodnevno pruža pravne savete i informacije kako da ostvare svoja potrošačka prava. Pored pravnih saveta i informisanja, građanima pomažemo i da nauče na koji način treba da podnesu reklamaciju trgovcu/pružaocu usluga, kom nadležnom organu treba da se obrate i kako, kao i koji su zakonom predviđeni rokovi u kojima mogu očekivati odgovor na podnetu reklamaciju.

Nažalost, i pored zajedničkih napora organizacija za zaštitu potrošača i Sektora za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, suočeni smo sa činjenicom da se najveći broj građana i dalje žali na kvalitet obuće, mobilnih telefona, bele tehnike, odeće i telekomunikacione usluge. Kada je u pitanju kvalitet obuće, potrošači se najčešće požale da im se obuća razlepi ili rašije po šavovima, da se odlepi đon ili da propuštaju vodu. Nakon što trgovcu podnesu reklamaciju, najčešće se njihova reklamacija odbija uz obrazloženje da su oštećenja nastala usled neadekvatne upotrebe ili održavanja. Takođe, trgovci veoma često obmanjuju potrošače time što tvrde da je obuća deklarisana za kišno vreme dok na deklaraciji (koju ćete najčešće naći u kutiji) piše da je namenjena isključivo za suvo vreme.

Zato je potrebno i dalje raditi na informisanju potrošača, ali i na edukaciji trgovaca i pružaoca usluga, te jačanju saradnje između inspekcijskih organa i organizacija za zaštitu potrošača.

Objavljeno u:
Objavljeno dana: