Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Pružanje tehničke podrške lokalnim OCD uključenim u strateško planiranje

Pružanje tehničke podrške lokalnim OCD uključenim u strateško planiranje

Народни парламент је заједно са Центром за равномерни регионални развој из Београда и удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева почетком јула отпочео са пружањем техничке подршке локалним организацијама цивилног друштва из Беле Паланке, Чоке, Крупња и Параћина за ефективније укључивање у стратешко планирање на локалном нивоу.
Наиме, у три поменуте општине је отпочела израда Акционог плана за спровођење раније усвојене Стратегије локалног одрживог развоја (СЛОР), док је општина Параћин покренула израду Акционог плана енергетске ефикасности. Због изузетне важности да ови акциони планови буду израђени у консултативном процесу са свим заинтересованим странама, како би одражавали стварно стање и потребе локалне заједнице и како би у њега били уткани предлози и пројекти свих локалних актера, наше партнерске организације ће у наредних шест месеци пружати менторску подршку представницима цивилног сектора из ове четири општине.
Поред обука, техничка подршка ће обухватати консултације, радне састанке, осмишљавање промотивне кампање за грађане, прикупљање предлога пројеката итд. а у складу са стварним потребама корисника, како би се ојачали њихови капацитети за активно учешће у процесу стратешког планирања које се одвија у њиховим општинама.

Техничка подршка се спроводи у оквиру пројекта „Стратешки планирамо-дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“, који финансира Европска унија и суфинансира Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, кроз програм Подршка цивилном друштву- Национални програм 2012.