Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Ustavni sud odbacio našu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zapošljavanju

Ustavni sud odbacio našu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zapošljavanju

Уставни суд је 12. јуна 2014. године донео решење којим је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставностиЗакона о запошљавању и осигурању за случај незапослености“ донетог 2009. године. Ову иницијативу је током маја 2013. године покренуло Удружење Народни парламент из разлога присилног брисања грађана са евиденције незапослених, сумњајући да иза ове радње којом се у пракси крше бројна права грађана стоји намера државе да „улепша“ статистику незапослености, приказујући јавности да опада број незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање. Ова одлука Уставног суда образложена на 12 страница на седници на којој је учествовала и већина судија Уставног суда, значи и то да је у Србији и даље могуће да незапослени тренутни или потенцијални корисник социјалне помоћи може постати и животно угрожен и то само зато што закасни само један дан у јављању саветнику у НСЗ. Наиме, члан 87. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености који је Удружење Народни парламент оспорило код Уставног суда предвиђа да се незапослени брише са евиденције ако без оправданог разлога не извршава своје обавезе према Националној служби. За брисање постоји чак 8 основа. Један од ових основа је и нејављање Националној служби за запошљавање што у пракси може да значи и кашњење од једног дана у јављању. Једном избрисан из евиденције, незапослени се поново не може увести у евиденцију незапослених у следећих 6 месеци, а у неким случајевима и 9 месеци. За особе које остварују право на новчану социјалну помоћ у складу са чл. 83. Закона о социјалној заштити ово практично значи да социјалну помоћ могу изгубити у периоду од 6, па у неким случајевима чак и 9 месеци јер за остваривање овог права они морају бити на евиденцији незапослених код НСЗ. Практично, један дан кашњења у јављању НСЗ може неког корисника социјалне помоћи коштати живота јер може остати без икаквих примања током пола године.

Оваквим ставом Уставног суда по питању ове иницијативе Удружење Народни парманент није задовољно те ће из тога разлога затражити и мишљење Савета Европе, обзиром да је иницијативом оспорена и усклађеност Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода као и више других конвенција које је Србија потписала. Више информација о целој иницијативи може се наћи на линку http://www.parlament.org.rs/baza-problema/republicke-agencije-fondovi-zavodi/nsz-brisanje-evidencija-nezaposlenih/.