Latinica | Ćirilica [google-translator]

Ustavni sud odbacio našu inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o zapošljavanju

Ustavni sud je 12. juna 2014. godine doneo rešenje kojim je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnostiZakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti“ donetog 2009. godine. Ovu inicijativu je tokom maja 2013. godine pokrenulo Udruženje Narodni parlament iz razloga prisilnog brisanja građana sa evidencije nezaposlenih, sumnjajući da iza ove radnje kojom se u praksi krše brojna prava građana stoji namera države da „ulepša“ statistiku nezaposlenosti, prikazujući javnosti da opada broj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Ova odluka Ustavnog suda obrazložena na 12 stranica na sednici na kojoj je učestvovala i većina sudija Ustavnog suda, znači i to da je u Srbiji i dalje moguće da nezaposleni trenutni ili potencijalni korisnik socijalne pomoći može postati i životno ugrožen i to samo zato što zakasni samo jedan dan u javljanju savetniku u NSZ. Naime, član 87. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti koji je Udruženje Narodni parlament osporilo kod Ustavnog suda predviđa da se nezaposleni briše sa evidencije ako bez opravdanog razloga ne izvršava svoje obaveze prema Nacionalnoj službi. Za brisanje postoji čak 8 osnova. Jedan od ovih osnova je i nejavljanje Nacionalnoj službi za zapošljavanje što u praksi može da znači i kašnjenje od jednog dana u javljanju. Jednom izbrisan iz evidencije, nezaposleni se ponovo ne može uvesti u evidenciju nezaposlenih u sledećih 6 meseci, a u nekim slučajevima i 9 meseci. Za osobe koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć u skladu sa čl. 83. Zakona o socijalnoj zaštiti ovo praktično znači da socijalnu pomoć mogu izgubiti u periodu od 6, pa u nekim slučajevima čak i 9 meseci jer za ostvarivanje ovog prava oni moraju biti na evidenciji nezaposlenih kod NSZ. Praktično, jedan dan kašnjenja u javljanju NSZ može nekog korisnika socijalne pomoći koštati života jer može ostati bez ikakvih primanja tokom pola godine.

Ovakvim stavom Ustavnog suda po pitanju ove inicijative Udruženje Narodni parmanent nije zadovoljno te će iz toga razloga zatražiti i mišljenje Saveta Evrope, obzirom da je inicijativom osporena i usklađenost Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i više drugih konvencija koje je Srbija potpisala. Više informacija o celoj inicijativi može se naći na linku http://www.parlament.org.rs/baza-problema/republicke-agencije-fondovi-zavodi/nsz-brisanje-evidencija-nezaposlenih/.