Latinica | Ćirilica [google-translator]

Istraživanje „Mladi i migracije“

Udruženje „Narodni parlament“ je tokom septembra, oktobra i novembra 2011. godine sprovelo do sada najobuhvatnije istraživanje na jugu Srbije o migracijama mladih iz opština/gradova Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Istraživanje „Mladi i migracije“ koje je obuhvatilo ukupno 760 mladih osoba 15 do 30 godina starosti pokazalo je da tendencija iseljavanja mladih, pre svega ka destinacijama izvan pomenutog regiona, predstavlja izuzetno veliki problem za sve opštine/gradove dva okruga. Istraživanje takođe pokazuje da mnogo ozbiljnije bavljenje problematikom migracija omladinske populacije regiona Jablaničkog i Pčinjskog okruga mora, pod hitno, postati jedan od glavnih prioriteta države, lokalnih samouprava i društva uopšte.

Rezultati ovog istraživanja čija je realizacija bila moguća zahvaljujući bespovratnim sredstvima dobijenim na konkursu Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija “Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj – PBILD” za inovativne pristupe istraživanja o migracijama na jugu Srbije, mogu se prezeti ovde: Rezultati istraživanja „Mladi i migracije“.