Latinica | Ćirilica [google-translator]

Anketa o transparentnosti leskovačke vlasti

U okviru projekta „Inicijativa za povećanje transparentnosti rada lokalne vlasti u Leskovcu“ koji finansijski podržava švedski Ulof Palme međunarodni centar, Udruženje „Narodni parlament“ je tokom meseca marta i aprila 2012. godine sprovelo anketu koja je obuhvatila 500 punoletnih građana Leskovca i okoline, a koja je organizovana kako bi se istražila otvorenost leskovačke lokalne samouprave prema lokalnoj javnosti, te ispitali stavovi i raspoloženje lokalne javnosti prema učešću građana u donošenju odluka. Promocijom rezultata ankete omogućava se kritički osvrt na rad lokalne samouprave u domenima otvorenosti za javnost, odgovornosti u radu, kao i omogućavanja građanima da uzmu aktivno učešće u donošenju odluka, odnosno radu leskovačke lokalne samouprave. Navedeno je veoma bitno radi unapređenja prava građana na dobru upravu, odnosno prava lokalne javnosti da ih opslužuje lokalna vlast koja radeći u njihovom najboljem interesu, građane istinito i pravovremeno informiše o onome što radi, te ih aktivno konsultuje i uključuje u procese donošenje odluka.

Preuzmite Anketa o transparentnosti lokalne vlasti u Leskovcu, 2012.