Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Gotovo duplo veći broj korisnika kancelarije za besplatnu pravnu pomoć u prvoj polovini 2015. godine

Gotovo duplo veći broj korisnika kancelarije za besplatnu pravnu pomoć u prvoj polovini 2015. godine

Канцеларија за бесплатну правну помоћ Удружења Народни парламент од 1. априла 2013. године грађанима Србије пружа правне савете и помоћ око израде представки. За 12 месеци прошле, 2014. године број испуњених захтева је бројао готово 1200 предмета што је својевремено било повећање од готово 100% у поређењу са 2013. годином. У првој половини 2015. године међутим, број испуњених захтева је скоро дуплиран у поређењу са претходном годином. За првих 6 месеци 2015. године Канцеларија за бесплатну правну помоћ Удружења Народни парламент имала је 1002 предмета, односно испуњених захтева за правном помоћи. 593 захтева је било из области људских права а 409 из области потрошачких права.