Latinica | Ćirilica [google-translator]

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Udruženje “Narodni parlament” je krajem oktobra i početkom novembra 2011. godine kod Ustavnog suda pokrenulo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti dva akta leskovačke lokalne samouprave: Odluke o javnim parkiralištima (Sl. glasnik grada Leskovca 18/09) i Pravilnika o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila (Sl. glasnik grada Leskovca i 16/09).

Pomenutim inicijativama je osporena ustavnost i zakonitost brojnih odredbi gore navedenih propisa leskovačke lokalne samouprave, a naročito ovlašćenje donosioca pomenute Odluke, odnosno Pravilnika, da uređuje odnose koji se uređuju Ustavom i zakonom, kao što su npr. postupanje sa nepropisno parkiranim vozilima i ustavnopravni položaj stranih državljana u Republici Srbiji.

Udruženje “Narodni parlament” je od Ustavnog suda zatražilo da donose odluku kojom se osporeni propisi leskovačke lokalne samouprave proglašavaju nesaglasnim s Ustavom i zakonom, te da Ustavni sud odredi način za otklanjanje posledica koje su nastale usled primene gore navedenih akata. U međuvremenu, od trenutka podnošenja navedenih inicijativa Ustavnom sudu, Skupština grada Leskovca je na sednici od 4. novembra usvojila novu Odluku o javnim parkiralištima i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila kojom se Odluka o javnim parkiralištima (Sl. glasnik grada Leskovca 18/09) stavlja van snage 8 dana od objavljivanja „nove“ Odluke u Sl. glasniku grada Leskovca. Međutim, kako se i novom Odlukom nastavlja sa primenom različitih rešenja koja su bazirana na zamenjenom aktu u očiglednoj suprotnosti s Ustavom i zakonom, pa se istom čak uvode i neke nove protivpravne odredbe, Udruženje „Naordni parlament“ planira skorije pokretanje dodatne inicijative za ocenu ustavnosti i zakonitosti, a kad je „nova“ Odluka o javnim parkiralištima i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila u pitanju.

Preuzmite:

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o javnim parkiralištima grada Leskovca

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila