Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Удружење “Народни парламент” је крајем октобра и почетком новембра 2011. године код Уставног суда покренуло иницијативу за оцену уставности и законитости два акта лесковачке локалне самоуправе: Одлукe о јавним паркиралиштима (Сл. гласник града Лесковца 18/09) и Правилника о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила (Сл. гласник града Лесковца и 16/09).

Поменутим иницијативама је оспорена уставност и законитост бројних одредби горе наведених прописа лесковачке локалне самоуправе, а нарочито овлашћење доносиоца поменуте Одлуке, односно Правилника, да уређује односе који се уређују Уставом и законом, као што су нпр. поступање са непрописно паркираним возилима и уставноправни положај страних држављана у Републици Србији.

Удружење “Народни парламент” је од Уставног суда затражило да доносе одлуку којом се оспорени прописи лесковачке локалне самоуправе проглашавају несагласним с Уставом и законом, те да Уставни суд одреди начин за отклањање последица које су настале услед примене горе наведених аката. У међувремену, од тренутка подношења наведених иницијатива Уставном суду, Скупштина града Лесковца је на седници од 4. новембра усвојила нову Одлуку о јавним паркиралиштима и уклањању непрописно паркираних возила којом се Одлука о јавним паркиралиштима (Сл. гласник града Лесковца 18/09) ставља ван снаге 8 дана од објављивања „нове“ Одлуке у Сл. гласнику града Лесковца. Међутим, како се и новом Одлуком наставља са применом различитих решења која су базирана на замењеном акту у очигледној супротности с Уставом и законом, па се истом чак уводе и неке нове противправне одредбе, Удружење „Наордни парламент“ планира скорије покретање додатне иницијативе за оцену уставности и законитости, а кад је „нова“ Одлука о јавним паркиралиштима и уклањању непрописно паркираних возила у питању.

Преузмите:

Иницијатива за оцену уставности и законитости Одлуке о јавним паркиралиштима града Лесковца

Иницијатива за оцену уставности и законитости Правилника о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању непрописно паркираних возила