Latinica | Ćirilica [google-translator]

Skupština grada Leskovca usvojila predlog za izmenu Statuta grada

Udruženje „Narodni parlament“ i 13 drugih udruženja iz Leskovca su uputili oktobra 2010. godine Gradskom veću grada Leskovca zahtev za izmenu člana 60. Statuta grada Leskovca u cilju smanjenja broja neophodnih potpisa građana za pokretanje narodne (građanske) inicijative sa 25% na 5% od ukupnog broja birača

Kako je ovaj zahtev pozitivno rešen od strane Gradskog veća tokom decembra 2010. godine, stekli su se uslovi da se tokom januara 2011. godine isti predlog nađe i pred Skupštinom grada Leskovca, što se i desilo, te je na sednici održanoj krajem januara 2011. godine Skupština grada Leskovca i formalno prihvatila našu inicijativu za izmenu Statuta grada Leskovca.