Latinica | Ćirilica [google-translator]

2256 zahteva za besplatnom pravnom pomoći u 2016. godini

I u 2016. godini kancelarija za besplatnu pravnu pomoć Udruženja „Narodni parlament“ ostvarila je organizacijske planove odgovorivši na 2256 zahteva građana za pravnim savetima i praktičnom pomoći oko izrade različitih pravnih dokumenta, najčešće predstavki upućenih brojnim organima javne uprave. 785 zahteva je bilo u oblasti potrošačkih prava dok je 1471 zahtev bio iz oblasti ljudskih prava (195 iz oblasti radnih prava). Nacionalna pokrivenost usluga naše kancelarije za besplatnu pravnu pomoć ogleda se i u činjenici da je od ukupno 2256 zahteva u 2016. godini, 251 podneto od strane građana iz Jablaničkog upravnog okruga dok je ostatak zahteva upućen od strane građana se prebivalištem u drugim delovima Srbije.

I u 2017. godini Udruženje „Narodni parlament“ nastavlja sa pružanjem besplatne pravne pomoći svim građanima koji nam se obrate, a suočavaju se sa raznim problemima pri ostvarivanju svojih ljudskih, građanskih, ekonomskih, radnih, socijalnih, potrošačkih i drugih prava.