Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Održan treći regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za OCD

Održan treći regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za OCD

На Златибору је од 12.–14. децембра 2014. године одржан трећи регионални семинар о стратешком планирању, намењен организацијама цивилног друштва са територије Шумадије и западне Србије. Тродневни семинар, који су похађали представници 19 локалних удружења грађана/организација цивилног друштва из 16 градова и општина, имао је за циљ јачање њихових капацитета за активно укључивање у процесе локалног стратешког планирања. Кроз низ предавања домаћих стручњака учесници су се упознали са фазама и методологијом израде стратешких докумената, као и примерима добре праксе у овој области. Поред тога, учесници су имали прилику да размене искуства са колегама који су већ учествовали у креирању и спровођењу стратешких докумената у својим локалним заједницама.

Ипак, најзначајнији сегмент семинара је био посвећен практичном оспособљавању учесника за примену стечених знања и вештина кроз радионичарски рад, како би се припремили за ефективније заступање интереса грађана у процесима израде и спровођења локалних стратегија, које ће у наредном периоду усвајати њихова општина/град. Учесници су били подељени у две групе у оквиру којих су, радећи на додељеној студији случаја, током три семинарска дана радили на изради Локалног еколошког акционог плана и Локалног акционог плана за развој услуга социјалне заштите. Према оцени учесника, семинар је у потпуности испунио њихова очекивања, што је показала њихова велика заинтересованост и активан приступ задацима који су им били постављени на радионицама.

Захваљујући регионалним семинарима ојачали смо капацитете 60 локалних ОЦД, из 40 јединица локалне самоуправе у Србији, за учешће у процесима стратешког планирања. Одржавањем трећег семинара су завршене едукативне активности на пројекту „Стратешки планирамо – дајемо допринос бржем развоју локалне заједницеʺ, који ЦенТриР заједнички спроводи са удружењем „Народни парламент“ из Лесковца, удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева и Сталном конференцијом градова и општина-СКГО.

Seminar_01      Seminar_02      Seminar_03     Seminar_04

Seminar_05

 

Пројекат финансира Европска унија и суфинансира Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, кроз програм Подршка цивилном друштву–Национални програм 2012.

Logo-EU