Latinica | Ćirilica [google-translator]

Održan treći regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za OCD

Na Zlatiboru je od 12.–14. decembra 2014. godine održan treći regionalni seminar o strateškom planiranju, namenjen organizacijama civilnog društva sa teritorije Šumadije i zapadne Srbije. Trodnevni seminar, koji su pohađali predstavnici 19 lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva iz 16 gradova i opština, imao je za cilj jačanje njihovih kapaciteta za aktivno uključivanje u procese lokalnog strateškog planiranja. Kroz niz predavanja domaćih stručnjaka učesnici su se upoznali sa fazama i metodologijom izrade strateških dokumenata, kao i primerima dobre prakse u ovoj oblasti. Pored toga, učesnici su imali priliku da razmene iskustva sa kolegama koji su već učestvovali u kreiranju i sprovođenju strateških dokumenata u svojim lokalnim zajednicama.

Ipak, najznačajniji segment seminara je bio posvećen praktičnom osposobljavanju učesnika za primenu stečenih znanja i veština kroz radioničarski rad, kako bi se pripremili za efektivnije zastupanje interesa građana u procesima izrade i sprovođenja lokalnih strategija, koje će u narednom periodu usvajati njihova opština/grad. Učesnici su bili podeljeni u dve grupe u okviru kojih su, radeći na dodeljenoj studiji slučaja, tokom tri seminarska dana radili na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana i Lokalnog akcionog plana za razvoj usluga socijalne zaštite. Prema oceni učesnika, seminar je u potpunosti ispunio njihova očekivanja, što je pokazala njihova velika zainteresovanost i aktivan pristup zadacima koji su im bili postavljeni na radionicama.

Zahvaljujući regionalnim seminarima ojačali smo kapacitete 60 lokalnih OCD, iz 40 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, za učešće u procesima strateškog planiranja. Održavanjem trećeg seminara su završene edukativne aktivnosti na projektu „Strateški planiramo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajedniceʺ, koji CenTriR zajednički sprovodi sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO.

Seminar_01      Seminar_02      Seminar_03     Seminar_04

Seminar_05

 

Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu–Nacionalni program 2012.

Logo-EU