Latinica | Ćirilica [google-translator]

Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti

Udruženje Narodni parlament je 7. maja 2013. godine pokrenulo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti više odredbi Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Inicijativa kod Ustavnog suda je pokrenuta zbog kršenja ustavnih i ljudskih prava građana do kojeg dolazi usled prisilnog brisanja lica sa evidencije nezaposlenih koju vodi Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Naime, tek nakon isteka 6 meseci od dana brisanja iz evidencije, a u nekim slučajevima i nakon 9 meseci, građani imaju pravo da budu ponovo upisani u evidenciju nezaposlenih. Ovime se vrši svojevrsno kažnjavanje građana koje NSZ izbriše sa evidencije jer im se u pomenutom periodu uskraćuje pravo da budu informisani o slobodnim radnim mestima i mogućnostima za eventualno zaposlenje pa je na taj način radna mesta ovim licima postaju manje dostupna, što je u direktnoj suprotnosti sa Ustavom i više ratifikovanih konvencija. Takođe, brisanjem sa evidencije NSZ građani i članovi njihovih porodice ne mogu da steknu pravo na novčanu socijalnu pomoć u slučajevima predviđenim Zakonom o socijalnoj zaštiti. Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti osporen je i po još nekoliko drugih osnova, uključujući i zbog narušavanja prava na slobodan izbor rada.

Više informacija o suštini i štetnim posledicama samog problema može sa naći u Bazi problema.

Ovde je dostupna: Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti više odradaba Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.