Latinica | Ćirilica [google-translator]

Tematska otvorena vrata u Vranju- Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

Sreda, 22. januar 2020. godine
Vreme: 14.00 – 15.30 h
Mesto: Osnovni sud u Vranju, velika sala u potkrovlju
Adresa: Kralja Milana 2

 Potvrdi svoje učešće do utorka, 21. januara 2020 godine, na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Vranju, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku. 

13.45 – 14.00 –  Registracija učesnika i učesnica

DEO

 Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? 

Moderator         Goran Mitrović, direktor Udruženja Narodni parlament  

14.00-14.20       Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi
Bojan Trajković, sudija Osnovnog suda u Vranju

 14.20 -14.40      Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja
                           Nataša Mihajlović, javni izvršitelj za područje Višeg suda u Vranju i Privrednog suda u Leskovcu

 14.40 – 14.50    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom
                          Dragan Đorđević, Mreža odbora za ljudska prava

 14.50 – 15.00   Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku
                         Sonja Prostan, viša pravna savetnica, USAID Projekat vladavine prava

 II DEO

15.00 – 15.30     Diskusija i pitanja građana

15.30                  Posluženje