Latinica | Ćirilica [google-translator]

Tematska otvorena vrata u Leskovcu – Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

Sreda, 25. decembar 2019. godine
Vreme: 15.00 – 16.30
Mesto: Osnovni sud u Leskovcu, sudnica br 111/112
Adresa: Koste Stamenkovića 16

Potvrdi svoje učešće do utorka, 24. decembra do 17.00 na e-mail prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975.

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Leskovcu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

14.45 – 15.00 –  Registracija učesnika i učesnica

I DEO

Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? 

Moderator     Goran Mitrović, Direktor Udruženja Narodni parlament

15.00-15.05 Uvodno obraćanje – Novica Dimitrijević, zamenik predsednika Osnovnog suda u Leskovcu

15.05-15.20       Nova uloga sudova u izvršnom postupku, glavni izazovi – Časlav Rajković, sudija Osnovnog suda u Leskovcu

15.20 -15.40      Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja – Nataša Mihajlović, javni izvršitelj za područje Višeg suda u Vranju i Privrednog suda u Leskovcu

15.40 – 15.50    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom – Dušan Protić, Centar za evropske politike

15.50 – 16.00   Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku –           Sonja Prostran, viša pravna savetnica, USAID Projekat vladavine prava

II DEO

16.00 – 16.30     Diskusija i pitanja građana

16.30                    Posluženje