Latinica | Ćirilica [google-translator]

Uspostavlja se saradnja između Komore javnih izvršitelja i Udruženja Narodni parlament

Udruženje Narodni parlament i Komora javnih izvršitelja potpisali su danas memorandum o razumevanju. Cilj saradnje je da se u okvirima zakonskih ovlašćenja javnih izvršitelja, Komore javnih izvršitelja i udruženja evidentiranih u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu potrošača, odvija razmena podataka, analiza i mišljenja radi unapređenja nivoa zaštite potrošača u izvršnim postupcima.
Saradnja se ostvaruje u sklopu modela lokalnog mehanizma praćenja stanja zaštite potrošača u izvršenju koji sprovodi Udruženje Narodni parlament, a koji je koncipiran u okviru projekta „Pristup pravdi u izvršnom postupku – izgradnja modela kroz prizmu zaštite potrošača“ podržanom od strane USAID Programa „Vladavina prava“.