Latinica | Ćirilica [google-translator]

Fokus grupe o omladinskoj politici održane u Užicu i Požegi

U okviru istraživanje o stanju omladinske politike i potrebama mladih iz Užica i Požege, Udruženje „Narodni parlament“ je organizovalo fokus grupe uz učešće mladih iz ovih gradova. Fokus grupa je inače grupni intervju koji uključuje manji broj demografski sličnih učesnika koji imaju zajedničke osobine/iskustva. Fokus grupe se koriste u istraživanju da bi se bolje razumele percepcije učesnika o zajedničkim iskustvima – u ovom slučaju percepecije o stanju omladinske politike i potrebama mladih iz Užica i Požege.

Saznanja i informacije dobijene od mladih tokom fokus grupa održanih 18. i 19. maja 2023. godine u Užicu i Požegi, istraživači Narodnog parlament prezentovaće uskoro u jednoj publikaciji, zajedno sa nalazima drugog dela istraživanja – tzv „desk“ istraživanja.

Publikacija će potom i tokom narednih meseci biti prezentovana i promovisana donosiocima odluka iz lokalnih samouprava Užica i Požege, kao i široj javnosti oba mesta (medijima, udruženjima, obrazovnim i drugim institucijama, građanima…). Ovo sa namerom da se informiše javnost o potrebama i mišljenjima mladih. Ali i da se za(na)govaraju nosioci javnih funkcija na lokalnom nivou da omoguće izradu, usvajanje i adekvatnu implementaciju lokalnih strategija za mlade, kao i Strategije za mlade u R. Srbiji. Takođe, da se lokalno obezbede i druge mere podrške mladima iz pomenutih mesta (recimo postojanje i kontinuiran rad omladinskih kubova i sl).

Aktivnost je implementirana uz podršku Kancelarije za mlade Grada Užica i Sportsko-kulturnog centra Požege, a u okviru „Policing the policies – grassroots advocacy initiative for EU-level aligned and inclusive local youth strategies“ omladinskog neoprofitnog projekta koji realizuju: Udruženje „Narodni parlament“, Field of dialogue Foundation Poljska, Crisis simulation for peace (CRISP) Nemačka i Association of cultural heritage education Finska.

„Policing the policies“ project is funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the EACEA can be held responsible for them.