Latinica | Ćirilica [google-translator]

Saopštenje Narodnog parlamenta u vezi sa tužbom protiv Gradskog veća Leskovca

Udruženje Narodni parlament je tužilo leskovačko Gradsko veće kod Upravnog suda Republike Srbije. Tužba je podneta zbog ćutanja uprave odnosno izostanka bilo kakve reakcije Gradskog veća po pritužbi Narodnog parlamenta na rad gradske uprave za inspekcijske poslove.

Naime, Udruženje Narodni parlament je komunalnoj inspekciji grada još septembra 2013. godine podnelo dopis u kojem je ovaj gradski inspekcijski organ informisan o kršenjima propisa tokom organizacije manifestacije Roštiljijada 2013. Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć Narodnog parlamenta se tokom održavanja Roštiljijade 2013 javilo više od 50 naših sugrađana koji su tražili pomoć i pravni savet zbog načina organizacije ove manifestacije.

Kako gradska uprava za inspekcijske poslove u zakonskom roku nije odgovorila na naš dopis, niti je preduzela bilo kakve radnje na koje je bila obavezna po zakonu, pismenim putem smo se obratili Gradskom veću. Gradsko veće na čelu sa Gradonačelnikom inače ima zakonsku obavezu da „vrši nadzor nad radom gradskih uprava“ i da u drugom stepenu rešava sporove kao što je ćutanje uprave, tj. nedelovanje gradskih inspekcijskih organa. Međutim i Gradsko veće je ostalo nemo na naš dopis, time izbegavši svoju zakonsku obavezu kao drugostepenog organa, ali propustivši i priliku da konačno počne da deluje na rešavanju problema prourokovanih dosadašnjim načinom organizacije Roštiljijade. O ovome je Narodni parlament već informisao lokalnu javnost u okviru pravne analize koju smo uradili i koja je dostupna na sajtu Ne trpim nepravdu!

Sa žaljenjem konstatujemo da ako ni Narodni parlament kao organizacija sa sopstvenom kancelarijom za pravnu pomoć ne može da dobije bilo kakvu informaciju niti reakciju od gradske inspekcije, možemo samo zamisliti kako u ovoj „komunikaciji“ prolazi prosečan građanin i koliko smo daleko od stanja u kome lokalna i državna administracija jesu servis građana, a ne gospodar njihovih sudbina.