Latinica | Ćirilica [google-translator]

Poziv na seminar „Omladinski rad u Srbiji – od korisnika do promotera razvojne saradnje“

Želiš da se informišeš o procedurama apliciranja za Erazmus + program, akreditaciji za EVS? Voleo/la bi da saznaš više o procesima razvojne saradnje i ciljevima održivog razvoja? Prijavi se na poslednji u nizu od tri seminara „Omladinski rad u Srbiji – od korisnika do promotera razvojne saradnje“ koji udruženje Narodni parlament organizuje u Leskovcu, od 12. do 15.11. 2015. godine!

O SEMINARU
Učesnici/ce seminara će od eksperata iz zemlje i inostranstva saznati više o razvojnoj saradnji i procesima kreiranja održivih razvojnih ciljeva na globalnom nivou. Takođe, seminar će biti i prilika da se učesnici/ce upoznaju sa radom evropskih razvojnih OCD i mogućnostima saradnje sa istim. Značajan deo seminara biće posvećen mogućnostima za apliciranje u okviru Erazmus+ programa, kao jednom od Srbiji dostupnih fondova kroz koji se mogu finansirati projekti razvojne saradnje. Neki učesnici ovog seminara imaće priliku i da učestvuju u studijskom putovanju i poseti evropskim razvojnim organizacijama koje će biti organizovano na kraju projekta.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na seminar mogu da se prijave:
– omladinski radnici/ce iz omladinskih i OCD koje rade sa mladima;
– koordinatori/ke Kancelarija za mlade.

KAKO DA SE PRIJAVIŠ NA SEMINAR
Popunjen prijavni formular pošalji na adresu: office@parlament.org.rs najkasnije do 5. novembra 2015. godine.
Poziv za učesnike seminara sa pratećom agendom preuzmi ovde.
Obaveštenje o rezultatima selekcije dobiće samo oni učesnici/ce koji su odabrani za učešće na seminaru.

EYD_emblem_3lines-EN Eyd_CSA

O PROJEKTU
Ovaj seminar, poslednji u seriji od tri seminara koje organizujemo do kraja godine, realizuje se u okviru projekta „Balancing the mind-set of youth work in Serbia – from aid receivers to global development supporters“ i za cilj ima da motiviše i podrži omladinske radnike/ce, odnosno omladinske OCD i KZM da se angažuju na aktivnostima u oblasti globalnog razvoja. Projekat se realizuje kao podrška kampanji „Evropska godina za razvoj 2015“ koja za cilj ima intenziviranje dijaloga između građana i političara na nivou EU, ali i cele Evrope, a u vezi pitanja globalnog razvoja. Iako je svrha kampanje bolja informisanost građana EU o međunarodnom razvoju ona je takođe usmerena na sve mlade Evrope koji imaju najveći udeo u osiguravanju svetlije budućnosti, ne samo za građane Evrope nego i za ceo svet.