Latinica | Ćirilica [google-translator]

Uspešno realizovana kampanja informisanja građana Bele Palanke

U petak, 20. februara 2015. u Beloj Palanci, lokalna udruženja građana ʺDnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju“ i ʺCentar za razvoj otvorenog društva Agora“ sproveli su kampanju ʺUključi se“, koju su osmislili sa ciljem informisanja i uključivanja svojih sugrađana u izradu Lokalnog akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja opštine Bela Palanka. Kampanji je prethodila priprema promotivnih materijala i obaveštavanje građana putem lokalnih medija i društvenih mreža. Narodni parlament je tokom kampanje pružio tehničku podršku lokalnim udruženjima, pošto je reč o organizacijama koje su uključene u proces mentorske podrške za uključivanje u strateško planiranje koje se odvija u opštini Bela Palanka.

Predstavnici lokalnih udruženja su anketirali sugrađane o predloženim projektnim idejama u okviru prioritetne oblasti Društveni razvoj. Anketni listić je popunilo 392 građana/ki i većina njih (skoro 90% ispitanika) se izjasnilo da je potrebno podržati projekat sigurne kuće u Beloj Palanci, dok je njih 340 reklo da bi otvaranje narodne kuhinje u Beloj Palanci trebalo da bude jedan od prioritetnih projekata u narednom periodu.

IMG_2851     IMG_2894     IMG_2900   

IMG_2918        IMG_2919        IMG_2923

Lokalna kampanja je jedna od aktivnosti u okviru pružanja tehničke podrške lokalnim OCD na projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice”, koji Narodni parlament kao partner zajednički sprovodi sa udruženjem „Centrir“ iz Beograda, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO.

Logo-EU

Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu-Nacionalni program 2012.