Latinica | Ćirilica [google-translator]

Najava konferencije „Učešće civilnog društva u formulisanju politika na lokalnom nivou – izazovi i perspektive“

Centar za ravnomerni regionalni razvoj u saradnji sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-Savezom gradova i opština Srbije (SKGO) organizuje konferenciju „Učešće civilnog društva u formulisanju politika na lokalnom nivou-izazovi i perspektive“ koja će se održati 26. februara 2015. godine u Paraćinu.

Događaj će biti prilika da se predstave projektni rezultati kao i primeri dobre prakse uključivanja civilnog sektora u proces strateškog planiranja na lokalnom nivou u Srbiji. Pored ovoga, svrha konferencije jeste da inicira stručnu raspravu o izazovima sa kojima se organizacije civilnog društva u Srbiji suočavaju na planu učešća u formulisanju politika na lokalnom nivou, kao i o perspektivama za kreiranje podsticajnog okruženja za saradnju lokalnih vlasti i civilnog sektora kako bi se efikasnije rešavali problemi na lokalnom nivou. Odatle će konferencija okupiti predstavnike organizacija civilnog društva i opština, koje su neposredno bile uključene u projektne aktivnosti, ali i predstavnike državnih i lokalnih institucija i nevladinog sektora, da bi se kroz razmenu mišljenja i iskustava skrenula pažnju na ovu značajnu temu i podstakla javna rasprava o njoj.

Konferencija predstavlja završnu aktivnost na 15-mesečnom projektu, čiji su najznačajniji rezultati: 1) nalazi istraživanja o učešću civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji, 2) ojačani kapaciteti 60 OCD za učešće u izradi lokalnih strategija kroz pohađanje regionalnih seminara o strateškom planiranju, 3) 22 OCD iz Paraćina, Čoke, Bele Palanke i Krupnja su, zahvaljujući sprovedenom mentoringu, bile aktivno uključene u izradu strateških dokumenata u njihovim opštinama tokom 2014. godine, 4) objavljivanje publikacije „Učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou–Vodič kroz dobru praksu“. Agendu konferencije možete preuzeti ovde

Logo-EU

Konferencija predstavlja završni događaj na zajedničkom projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija a sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.