Latinica | Ćirilica
Narodni parlament > Stare objave > Najava konferencije „Učešće civilnog društva u formulisanju politika na lokalnom nivou – izazovi i perspektive“

Najava konferencije „Učešće civilnog društva u formulisanju politika na lokalnom nivou – izazovi i perspektive“

Центар за равномерни регионални развој у сарадњи са удружењем „Народни парламент“ из Лесковца, удружењем „Грађанска шанса“ из Ваљева и Сталном конференцијом градова и општина-Савезом градова и општина Србије (СКГО) организује конференцију „Учешће цивилног друштва у формулисању политика на локалном нивоу-изазови и перспективе“ која ће се одржати 26. фебруара 2015. године у Параћину.

Догађај ће бити прилика да се представе пројектни резултати као и примери добре праксе укључивања цивилног сектора у процес стратешког планирања на локалном нивоу у Србији. Поред овога, сврха конференције јесте да иницира стручну расправу о изазовима са којима се организације цивилног друштва у Србији суочавају на плану учешћа у формулисању политика на локалном нивоу, као и о перспективама за креирање подстицајног окружења за сарадњу локалних власти и цивилног сектора како би се ефикасније решавали проблеми на локалном нивоу. Одатле ће конференција окупити представнике организација цивилног друштва и општина, које су непосредно биле укључене у пројектне активности, али и представнике државних и локалних институција и невладиног сектора, да би се кроз размену мишљења и искустава скренула пажњу на ову значајну тему и подстакла јавна расправа о њој.

Конференција представља завршну активност на 15-месечном пројекту, чији су најзначајнији резултати: 1) налази истраживања о учешћу цивилног сектора у досадашњем стратешком планирању на локалном нивоу у Србији, 2) ојачани капацитети 60 ОЦД за учешће у изради локалних стратегија кроз похађање регионалних семинара о стратешком планирању, 3) 22 ОЦД из Параћина, Чоке, Беле Паланке и Крупња су, захваљујући спроведеном менторингу, биле активно укључене у израду стратешких докумената у њиховим општинама током 2014. године, 4) објављивање публикације „Учешће цивилног сектора у стратешком планирању на локалном нивоу–Водич кроз добру праксу“. Агенду конференције можете преузети овде

Logo-EU

Конференција представља завршни догађај на заједничком пројекту „Стратешки планирамо-дајемо допринос бржем развоју локалне заједнице“, који финансира Европска унија а суфинансира Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.